Efter fullföljd kurs kan man få antingen ett intyg eller ett diplom.

 

För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du har högst 4 frånvarotillfällen under terminen av totalt 18 tillfällen. Om detta ej uppfylls kan du inte få något intyg om deltagande på kursen.

 

För att få ett diplom där det framgår att du har tillgodogjort dig kursens innehåll krävs godkänt resultat på ett frivilligt skriftligt kunskapsprov. Utöver godkänt resultat på provet krävs även godkänd närvaro med samma villkor som för ett intyg. Om du inte får godkänt resultat på det skriftliga provet får du i stället ett intyg enligt ovan.