KURSEN GES AV CONSENSIO MED KOGNUS SOM UTBILDNINGSLEVERANTÖR

 

Kursansvarig: Ann Lindgren, pedagog, KOGNUS, Norra Stockholms Psykiatri

 

Tid: 1 måndag samt 3 tisdagar, den 22 april samt den 7, 14 och 21 maj, mellan kl 08.30 – 16.30. OBSERVERA att första kursdagen är en måndag!

 

Kurslokal: Da Capo restaurang City, Olof Palmes gata 17

 

För ytterligare information, se under kursfliken Information och kontakt eller klicka HÄR för att komma till informationen på Consensios hemsida

 

 

Måndag 22 april

08.30 – 12.00

Vad är autism och vad är utvecklingsstörning?

Eva Nordin-Olsson, distrikts- och skolläkare i Mora kommun, ordförande i Autism- och aspergerförbundet, anhörig

 

13.00 – 16.30

Psykiatrisk samsjuklighet vid autism, - depression, ångesttillstånd, schizofreni och ADHD

Tove Lugnegård, psykiater, Vuxenhabiliteringen, Karlstad

 

Tisdag 7 maj

08.30 – 12.00

Schizofreni och andra schizofreniforma psykoser

Sten Levander, professor emeritus i allmänpsykiatri och i rättspsykiatri, klinisk specialist

 

13.00 – 16.30

Schizofreni och andra schizofreniforma psykoser, forts.

Sten Levander, professor emeritus i allmänpsykiatri och i rättspsykiatri, klinisk specialist

 

Tisdag 14 maj

08.30 – 12.00

Kommunikation vid utvecklingsstörning och autism

Gullvi Helgesdotter, specialpedagog, Bollnäs Utredningscenter


13.00 – 16.30

Kommunikation vid högfungerande autism/aspergers syndrom

Ulrika Aspeflo, logoped, Kungsbacka kommun

 

Tisdag 21 maj

08.30 – 12.00

Utmanande beteenden

Anna Sjölund, handledare, Stockholm

 

13.00 – 16.30

Etik, lagstiftning och samverkan

Ann Lindgren, pedagog, KOGNUS, Norra Stockholms Psykiatri