KURSEN GES AV CONSENSIO MED KOGNUS SOM UTBILDNINGSLEVERANTÖR

 

Måndagar kl. 8.30 - 12.00  (undantag tillfälle 2 som är på en tisdag)

Kursledare: Susanne Bejerot

 

Läs om kursen och anmäl dig på Consensios hemsida HÄR

 

v. 34            19 augusti

Inledning; syfte med kursen samt
- Vad är psykiskt funktionshinder/ohälsa?
- Vad är psykiatri och diagnoser?
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

 

v. 34           20 augusti (OBS tisdag!)

Autismspektrumtillstånd
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, och Hanna Danmo med "inifrånperspektiv"

 

v. 35          26 augusti

Vardagsstöd
Anna Sjölund, handledare   

 

v. 36          2 september

Stresshantering
Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv

 

v. 37           9 september
ADHD
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, och Petra Matha med "inifrånperspektiv"

 

v. 38           16 september

Kost, depression, psykisk hälsa och introduktion till psykofarmakologi
Mats Humble, psykiatriker, Örebro

 

v. 39           23 september

Psykos och bipolär sjukdom
Mats Humble, psykiatriker, och Solveig Johansson med "inifrånperspektiv"

 

v. 40          30 september

Utvecklingsstörning
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

 

Nidoterapi

 

KOGNUS Kollegiehandledarutbildning
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

  

v. 41           7 oktober

Kognitiva funktionsnedsättningar vid psykossjukdom
Lennart Lundin, leg. psykolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 

v. 42           14 oktober

Tvångssyndrom och Tourettes syndrom
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, och person med "inifrånperspektiv"

 

v. 43           21 oktober

Socialt företagande
Kurt Lindblom-Andersson, Värmdö kommun, och Fredrik Hedlund med flera med "inifrånperspektiv"

 

Hjälpmedel
Monica Rydén, leg. arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet

 

v. 44           28 oktober (ingen kurs denna vecka) 

 

v. 45           4 november

Ett lösningsfokuserat arbetssätt
Gunilla Gerland, författare och handledare

 

v. 46           11 november

KBT
Karin Ovefeldt, psykolog och psykoterapeut, Beteendekompetens

 

v. 47           18 november

Beroende och utslagning
Karin Hyland, psykiatriker, Stockholm 

 

v. 48           25 november

Beteendestörning
Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv

 

v. 49           2 december

Självskattningar och strukturerade kliniska bedömningar som komplement till dialogen med patienten - en sällsynt men fruktbar kombination
Sten Levander, professor emeritus i allmänpsykiatri och i rättspsykiatri, klinisk specialist

 

v. 50           9 december

Lagarna som reglerar stödet från kommunens socialtjänst. När gäller SoL? När kan stödet utgå enligt LSS?
Riitta-Leena Karlsson, funktionshindersombudsman i Stockholms stad

 

Ett transkulturellt perspektiv på psykisk sjukdom/funktionshinder
Sofie Bäärnhielm, psykiatriker, Transkulturellt centrum, SLSO 

 

v. 51          16 december

Effektiv samverkan; vad kan man göra och hur?
Ann Lindgren, pedagog, och Patrik Lindberg med "inifrånperspektiv"

 

Avslutning av kursen

Frivillig provskrivning