KURSEN GES AV CONSENSIO MED KOGNUS SOM UTBILDNINGSLEVERANTÖR
 

Kursansvarig: Susanne Bejerot, psykiatriker och leg psykoterapeut

 

Tid: 4 tisdagar - den 27 augusti, samt den 3, 10 och 17 september, mellan kl 8.30 och 16.30 

Lunch på egen hand mellan kl 12.00 och 13.00


Läs om kursen och anmäl dig på Consensios hemsida HÄR

 

Programmet är preliminärt!  

 

v. 35       27 AUGUSTI        

8.30 - 12.00

På vilka grunder ställs diagnos – från autismspektrum till ADD/ADHD
Susanne Bejerot, psykiatriker och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri 

 

13.00 - 16.30

ADD/ADHD inifrån
Susanne Bejerot, psykiatriker och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri och representanter från Attention Stockholms län 

 

v. 36      3 SEPTEMBER

8.30 - 12.00

KBT för ADHD och självhjälpsprogram
Eva Björnstjerna, leg psykolog, Norra Stockholms psykiatri 

 

13.00 - 16.30

Autismspektrum inifrån
Susanne Bejerot, psykiatriker och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri
Representanter från Autism- och Aspergerförbundet 

 

v. 37      10 SEPTEMBER

8.30 - 12.00

Pedagogisk gruppbehandling
Susanne Bejerot, psykiatriker och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri 

 

Stresshantering
Maritta Reijonen, kurator
och Gunilla Björk, skötare, Affektiva mottagningen, Norra Stockholms psykiatri 

 

13.00 - 16.30

ADHD och autismspektrumstörning - Vad kan en boendestödjare göra?
Lasse Andersson, diplomerad NPF-coach 

 

v. 38     17 SEPTEMBER

8.30 - 12.00

Hjälpmedel. Vad hjälper?

Monica Rydén, leg. arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet 

 

13.00 - 16.30

Etik, lagstiftning och samverkan
Anna Sandberg, Socionom, Stockholm
Ann Lindgren, pedagog, Norra Stockholms psykiatri