Kursen ges; dagtid två heldagar och fyra kvällar under höstterminen (se schema)

 

Kurslokal: Da Capo Resturang City, Olof Palmes gata 17, Stockholm, T-bana Hötorget

Kursledare: Ann Lindgren

 

Läs om kursen och anmäl dig på Consensios hemsida HÄR

 

Utbildningen ges i föreläsningsform. Den har ett tydligt elevperspektiv. Följande områden avhandlas: Hur funktionsnedsättning/psykisk sjukdom tar sig uttryck, bemötande av elever med olika problem/funktionsnedsättningar samt bemötande av elevernas föräldrar. Olika kognitiva funktionsnedsättningar, stress, mobbning, alkohol, narkotika, "den inkluderande skolan" samt hur man som lärare kan använda pys-paragrafen vid betygssättning. 

 

Områden som särskilt prioriteras: elevers lärande och utveckling, hur jag kan hjälpa en elev i skolan, hur jag kommunicerar elevens behov till lärare, andra ungdomar och föräldrar. Målet är att deltagarna skall förstå och bemöta barn/ungdomar som har svårt att klara motgångar/förändringar, att lära sig praktiska lösningar på problem som uppstår. Dessutom tar kursen upp mobbningens mekanismer och hur man förebygger/förhindrar mobbning.

 

Målsättning
Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig:
• Kunskap om ungdomar med funktionsnedsättningar
• Kunskap om psykisk sjukdom hos ungdomar
• Kunskap om hur dessa barn kommunicerar och interagerar
• Ökad förståelse för barnets behov och situationen för anhöriga
• Kunskap om mobbning samt om ungdomars alkohol och narkotikaanvändning
• Hjälpmedel i skolan
• Kunskap om hur man kan använda sig av "pys-paragrafen vid betygssättning

 

Kursen vänder sig till personal inom Stockholms läns gymnasieskolor för ungdomar och vuxna

 

individen och reducerar problem och stress. Med ett "inlevelsemässigt inifrånperspektiv" menar vi hur psykisk sjukdom och funktionsnedsättning upplevs av klienterna och vilka praktiska konsekvenser dessa medför i vardagen. Baskurs i psykiatri är i alltså i första hand inte en grundkurs i psykiatrisk diagnostik. Våra föreläsare väljs med stor omsorg. De följer löpande den senaste forskningen inom sina respektive områden och är skickliga på att förmedla sina kunskaper

 

Kontaktinformation: 

Frågor gällande anmälan eller utbildningsportalen:

Namn: Ewelina Kurczynska, Administrativ assistent

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 010- 116 11 08

 

Frågor gällande tillgänglighet och speciella önskemål:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Frågor enbart gällande utbildningarnas innehåll och upplägg:

Namn: Ann Lindgren, Projektledare KOGNUS

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 08 – 12 34 88 66