Utbildningskrav 

Kravet för att få genomgå utbildningen till nidohandledare i nidometoden är att man under kursens gång har möjlighet att använda metoden i arbetet med en klient/patient. Man kommer att arbeta två och två med klienten/patienten.

Personen som erbjuds nidoterapi skall redan ha fått betydande insatser inom till exempel psykiatrisk vård, habilitering eller socialtjänst och vara definierad som "avslutad". Personen kan till exempel vara diagnostiserad med en intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, autismspektrumtillstånd, schizofreni och/eller allvarlig personlighetsstörning. Någon ytterligare behandling som radikalt kan förbättra personens grundsjukdom/tillstånd anses inte föreligga men personen har fortfarande en låg livskvalitét och önskar sig en förändring i tillvaron, till exempel avseende sitt boende, stöd eller sin vardag.

 

Under kursens gång kommer du att tillsammans med klienten/patienten utvärdera personens önskningar och behov och därefter planera och samordna insatser. Du måste därför ha tillstånd att diskutera klienten/patienten med gruppen och nätverket kring personen, och själv ha utrymme utöver kurstillfällena att träffa klienten/patienten.

 

Eftersom förändringsarbete tar tid pågår kursen under nio månader, från oktober 2013 till juni 2014. Mellan 10 och 20 tillfällen bör man träffa klienten/patienten under denna tidsperiod.

 

Det föreligger inga krav på att du som deltagare skall ha en klient som lämpar sig för nidoterapi, dock är det ett önskemål eftersom kursen bygger på praktiskt arbete. Har du inte en egen klient och vill genomgå utbildningen skall du kontakta oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  och snarast meddela oss detta. Har du flera presumtiva klienter eller känner till personer som vill ha en nidoterapi är vi tacksamma om tips. Vi kommer att para ihop deltagare på kursen med passande klienter så långt det är möjligt.

 

Krav för att bli godkänd

För att du ska blir certifierad nidohandledare ska du ha genomgått utbildningen, klarat ett muntligt och skriftligt prov på dina kunskaper och lämnat in en skriftlig inlämningsuppgift. Dina insatser med klienten kommer också att utvärderas med hjälp av ett utvärderingsformulär.

 

Målgrupper

Personal inom psykiatrisk vård, kommunala och privata boenden, sysselsättning, daglig verksamhet, frivården och personliga ombud. Max 40 deltagare.

 

Kurslokal

Föreläsningssalen, Norra Stockholms psykiatri, Vårdvägen 2-4, - 1 tr. T-bana: Stadshagen.

 

Kurslitteratur

Kurslitteratur: Nidoterapi – Att anpassa omgivningen till patienten, Tyrer, P. Studentlitteratur, 2013.

 

Avbryta kursen

Efter första kurstillfället har du möjlighet att avbryta kursen om du upplever att Nidometoden inte passar dig. Om du fortsätter är kursen avgiftsfri, förutsatt att du genomför kursen. 

 

 

Kontaktinformation: 

Frågor gällande anmälan eller utbildningsportalen:

Namn: Ewelina Kurczynska, Administrativ assistent

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 010- 116 11 08

 

Frågor gällande tillgänglighet och speciella önskemål:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Frågor enbart gällande utbildningarnas innehåll och upplägg:

Namn: Ann Lindgren, Projektledare KOGNUS

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 08 – 12 34 88 66