Personer med kronisk psykiatrisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning skall erbjudas behandling enligt evidensbaserade metoder. Emellertid kommer inte alla patienter/klienter kunna förbättras av ytterligare behandling och andra varken vill eller kan förändra sig själva och lämnas utan insatser. Nidometoden är en terapiform som inte syftar till att ändra på en patients/klients upplevelser eller beteenden. Istället är det en tillväxtbefrämjande metod (ordet Nido har sitt ursprung i ordet "nidus" latin och betyder "tillväxtfrämjande bo, rede") med den tydliga målsättningen att förändra patientens/klientens fysiska och sociala miljö i nära samråd med denne. Nidohandledarens uppgift är att tillsammans med patienten/klienten, undersöka möjliga förändringsområden och genomföra dessa förändringar under 6-12 månader.

 

Forskning visar att kroniskt sjuka psykiatriska patienter förbättras i sin sociala funktion som följd av insatser enligt Nidometoden. Läs mer på http://nidotherapy.wordpress.com. Metoden skapades av professor Peter Tyrer, en av världens mest inflytelserika psykiatriker. Han är också redaktör för British Journal of Psychiatry, Europas ledande vetenskapliga psykiatriska tidskrift. Under 2012-2013 utbildade och certifierades en första grupp nidohandledare i Sverige under ledning av Peter Tyrer.

 

Nu ges en unik möjlighet för ytterligare en grupp att certifiera sig inom Nidometoden. Målgruppen är personer som har vana att arbeta på "golvet" med psykiatriska patienter/klienter, t.ex. boendestödjare, skötare, sjuksköterskor, kuratorer, personal inom frivården etc. Utbildningen ges i samarbete med Consensio och Peter Tyrer.

 

Kursledare är Susanne Bejerot, docent vid Karolinska institutet, psykiater och psykoterapeut vid Norra Stockholms psykiatri och Ann Lindgren, fil mag och pedagog. Båda är projektledare inom utbildningsprojektet Kognus.