KURSEN GES AV CONSENSIO MED KOGNUS SOM UTBILDNINGSLEVERANTÖR  

 

Kursledare: Susanne Bejerot   

Tid: 18 måndagar kl 08.30‐12.00 (för exakta datum och undantag, se schemat)

För mer information, se under kursfliken "Information och kontakt" i menyn här till vänster

 

1.            20 januari

Inledning; syfte med kursen samt
- Vad är psykiskt funktionshinder/ohälsa?
- Vad är psykiatri och diagnoser?
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

 

2.           21 januari  OBS! Tisdag

Autismspektrumtillstånd
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, och Hanna Danmo med "inifrånperspektiv"

 

3.           27 januari

Vardagsstöd
Anna Sjölund, handledare. Medverkande med inifrånperspektiv i diktform; Anna Planting-Gyllenbåga          

 

4.           3 februari

Stresshantering
Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv

 

5.           10 februari
ADHD
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, och Petra Matha med "inifrånperspektiv"

 

6.           17 februari

Kost, depression, psykisk hälsa och introduktion till psykofarmakologi
Mats Humble, psykiatriker, Örebro

 

7.            3 mars

Utvecklingsstörning
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

Nidoterapi

KOGNUS Kollegiehandledarutbildning
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

 

8.           10 mars

Psykos och bipolär sjukdom
Mats Humble, psykiatriker, och Solveig Johansson med "inifrånperspektiv"

 

9.         17 mars

Kognitiva funktionsnedsättningar vid psykossjukdom
Lennart Lundin, leg. psykolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 

10.        24 mars

Tvångssyndrom och Tourettes syndrom
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, och person med "inifrånperspektiv

 

11.        31 mars

Socialt företagande
Kurt Lindblom-Andersson, Värmdö kommun, och Fredrik Hedlund med flera med "inifrånperspektiv"

Hjälpmedel
Monica Rydén, leg. arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet

 

12.        7 april

Ett lösningsfokuserat arbetssätt
Gunilla Gerland, författare och handledare

 

13.        14 april

KBT
Linda Lövefors, leg. psykolog, Beteendeanalysgruppen, Stockholm

 

14.        28 april

Beroende och utslagning
Karin Hyland, psykiatriker, Stockholm

 

15.         5 maj

Beteendestörning
Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv

 

16.       12 maj

Självskattningar och strukturerade kliniska bedömningar som komplement till dialogen med patienten - en sällsynt men fruktbar kombination
Sten Levander, professor emeritus i allmänpsykiatri och i rättspsykiatri, klinisk specialist

 

17.       19 maj

Lagarna som reglerar stödet från kommunens socialtjänst. När gäller SoL? När kan stödet utgå enligt LSS?
Riitta-Leena Karlsson, funktionshindersombudsman i Stockholms stad

Ett transkulturellt perspektiv på psykisk sjukdom/funktionshinder
Sofie Bäärnhielm, psykiatriker, Transkulturellt centrum, SLSO 

 

18.        26 maj

Effektiv samverkan; vad kan man göra och hur?
Ann Lindgren, pedagog, och Patrik Lindberg med "inifrånperspektiv"

Avslutning av kursen

Frivillig provskrivning