KURSEN GES AV CONSENSIO MED KOGNUS SOM UTBILDNINGSLEVERANTÖR  

 

Kursledare: Susanne Bejerot   

 

Tid: 18 måndagar kl 08.30‐12.00 (för exakta datum, se schemat under kursfliken)(undantag tillfälle 2 som är på en tisdag, se schema)

 

Kurslokal: Filmstaden Sergel Salong 1, Hötorget, Stockholm 

 

Lokalens tillgänglighet: Alla salonger är anpassade för rullstol. Hiss från gatuplan. Hissen är 1,40x1,25 m. Rullstolsanpassad toalett finns på plan 1 och 3. Consensio – kompetensutveckling i samspelI samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Salongen har 16 rader på parkett och 14 rader på balkong. Radavståndet är 1,1m på alla rader utom 7-10. Stolarna på rad 7-10 är Plusstolar. De är bredare och bekvämare än en vanlig stol och raderna har extra benutrymme (1,4-1,7m). Rullstolsplatser, hörslinga finns. För reservation av rullstolsplats ring 010-116 10 85

Under utbildningen kommer det att bjudas på fika. Vid allergier eller önskemål om särskild kost, var vänlig maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Mailet behöver skickas senast en vecka innan kursstart för att Consensio ska kunna garantera en alternativ kost

 

Kursmaterial: Självstudier ingår i begränsad omfattning

 

Målgrupp:

Se Consensios hemsida om målgrupper, klicka HÄR

 

Intyg/Diplom: Efter fullföljd kurs kan man få antingen ett intyg ellerett diplom. För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du har högst 4 frånvarotillfällen under terminen av totalt 18 tillfällen. Om detta ej uppfylls kan du inte få något intyg om deltagande på kursen. För att få ett diplom där det framgår att du har tillgodogjort dig kursens innehåll krävs godkänt resultat på ett frivilligt skriftligt kunskapsprov. Utöver godkänt resultat på provet krävs även godkänd närvaro med samma villkor som för ett intyg. Om du inte får godkänt resultat på det skriftliga provet får du i stället ett intyg enligt ovan.

 

Baskurs i psykiatri är KOGNUS kunskapsbas som förmedlar ett "inlevelsemässigt inifrånperspektiv" med de senaste kunskaperna om hjärnan och dess uttrycksformer samt kunskap om omgivningsfaktorer som stöttar individen och reducerar problem och stress. Med ett "inlevelsemässigt inifrånperspektiv" menar vi hur psykisk sjukdom och funktionsnedsättning upplevs av klienterna och vilka praktiska konsekvenser dessa medför i vardagen. Baskurs i psykiatri är i alltså i första hand inte en grundkurs i psykiatrisk diagnostik. Våra föreläsare väljs med stor omsorg. De följer löpande den senaste forskningen inom sina respektive områden och är skickliga på att förmedla sina kunskaper

 

Kontaktinformation:

Frågor gällande anmälan eller utbildningsportalen:

Namn: Ewelina Kurczynska, Administrativ assistent

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 010- 116 11 08

 

Frågor gällande tillgänglighet och speciella önskemål:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Frågor enbart gällande utbildningarnas innehåll och upplägg:

Namn: Ann Lindgren, Projektledare KOGNUS

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 08 – 12 34 88 66