KURSEN GES AV CONSENSIO MED KOGNUS SOM UTBILDNINGSLEVERANTÖR
 

Kursansvarig: Ann Lindgren

 

Tid: 8 halvdagar, tisdagar kl 13.00 - 16.30

Kurslokal: Westmanska palatset, Holländargatan 17, T-bana Hötorget

För mer information, se under kursfliken "Information och kontakt" i menyn här till vänster 

 

1.          28 januari

Missbruk och beroende; begrepp och droger

Miki Agerberg, journalist och författare till bl. a. Kidnappad hjärna, en mok om missbruk och beroende (Studentlitteratur 2004)

 

2.          4 februari

Missbruk och beroende bland unga

Anders Tengström, docent, leg psykolog, chef för FORUM - Forskningscentrum för psykosocial hälsa

 
3.          11 februari

Haschanvändning och missbruk

Thomas Lundqvist, docent, leg psykolog, Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor

 

4.          18 februari

Samverkan och nätverkan vid missbruk och beroende

Catarina Norman, socionom, konsult inom samverkansfrågor

 

Hemlöshet och missbruk, samt boendestöd för missbrukare

Susanne Björklund, bitr. sektionschef, Enheten för hemlösa, Boendesektionen Stockholms Stad

  

5.          4 mars 

Behandling vid missbruk och beroende

Anders Hammarberg, leg psykoterapeut, Med Dr, mottagningen Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm

 

6.          11 mars 

KBT-baserat förhållningssätt vid samsjuklighet

Carl Gyllenhammar, psykiater, leg psykoterapeut och certifierad schematerapeut, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

 

Barn till missbrukare 

Ulf Zetterman, KBT-terapeut, konsulent på Vändpunkten, Ersta Diakoni

 

7.          18 mars 

Introduktion till Motiverande Samtal (MI) vid missbruk och beroende, Återfallsprevention

Föreläsare meddelas senare

 

8.          25 mars

Konfliktsituationer i mötet med klienten

Alexander Tilly, leg psykolog, specialiserad på handledning och utbildning om konflikter, hot och våld

 

Frivillig provskrivning

Avslutning av kursen