Kursen innefattar 6 halvdagar (kl. 13.00-16.30  med paus för kaffe och smörgås  kl. 14.30-15.00).

 

Deltagare kan välja att anmäla sig till kursen som helhet eller till enskilda föreläsningar. Om man anmäler sig till enskilda tillfällen bör man notera att ”Hur planerar och genomför jag ett avtalat möte med en person med psykisk funktionsnedsättning” består av två tillfällen.

 

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med människor med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom inom kommunala verksamheter, psykiatri, af och försäkringskassa.

 

Bakgrund

Att 25% av alla inskrivna på arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning och att antalet unga med aktivitetsersättning ökar lavinartat trots att man inte kunnat uppvisa någon motsvarande förändring i befolkningens sjuklighet är exempel på att vi måste uppmärksamma vissa grupper särskilt. Denna kurs tar upp psykisk sjukdom och funktionsnedsättning, den visar på goda exempel samt ger handfasta råd och tips om vad man skall tänka på för att lyckas i mötet med personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.

 

Kursbeskrivning
Utbildningen ges i föreläsningsform med vissa gruppövningar. Den har ett tydligt klientperspektiv.

 

Målsättning med kursen:
Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig:
• Kunskap om kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar
• Ökad förståelse för klientens behov och kommunikationssätt
• Kunskap om hur man kartlägger en persons resurser 
• Individualiserat stöd mot arbete/meningsfull sysselsättning 
• Att ”sälja” in en person på arbetsplatsen 
• Att stötta klienten på arbetsplatsen

 

Kursintyg:

Om deltagare deltagit minst 4 gånger (av 6) erhålles ett kursintyg.