Kursen innefattar 6 halvdagar (kl. 13.00-16.30  med paus för kaffe och smörgås  kl. 14.30-15.00).

 

Deltagare kan välja att anmäla sig till kursen som helhet eller till enskilda föreläsningar. Om man anmäler sig till enskilda tillfällen bör man notera att ”Hur planerar och genomför jag ett avtalat möte med en person med psykisk funktionsnedsättning” består av två tillfällen.

 

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med människor med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom inom kommunala verksamheter, psykiatri, af och försäkringskassa.

 

Kursbeskrivning

Utbildningen ges i föreläsningsform med vissa gruppövningar. Den har ett tydligt klientperspektiv.

 

Kursintyg

Om deltagare deltagit minst 4 gånger (av 6) erhålles ett kursintyg.