* För samtliga skattningar (1-5) gäller att 1 = lägst, 5 = högst.