Syfte med kursen: Att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter om arbetssätt, metoder och förhållningssätt som stöttar personalgrupper i klient-, patient- eller elevärenden gällande personer med psykisk funktionsnedsättning med syfte att handleda.

 

Målsättning:

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna handleda arbetsgrupper genom att hjälpa dem att:

 

  - förstå en uppkommen situation eller ett beteende och problem som dessa medför

  - formulera problemet genom noggrann analys

  - hjälpa personalen att hitta en gemensam lösning/intervention

  - stötta personalen i interventionen

  - reflektera över insatserna

  - avgöra när handledning med extern legitimerad handledare är motiverad

 

Omfattning: Lärarledd undervisning och handledning på handledning, totalt 38 halvdagar under ett år. Egen handledning (tre ärenden om vardera 3-5 tillfällen, totalt minst 15 heltimmar). Medlyssning: delta i andra kursdeltagares träningshandledning (samma omfattning som den egna träningshandledningen). Sammantaget motsvarar kursen halvtidsstudier under två terminer.

 

Deltagare: Mentalskötare, boendestödjare, pedagoger, arbetsförmedlingens handläggare etc. med minst 5 års erfarenhet i yrket. Intagning sker via intervju. Elevantalet är tio deltagare per kurs.

 

 

Några deltagares röster om utbildningen

- Fantastisk utbildning, har stort intresse av att få jobba som kollegiehandledare framöver. Ger också stor personlig utveckling.

- Otroligt tacksam och glad för chansen!

- Handledning på träningshandledning väldigt bra och utvecklande!

- Lyxig kurs, nästan privatundervisning av de bästa lärarna!

- Fantastisk kurs, väldigt riktad mot de problem vi möter i vardagen!