Våren 2014

 

OBS! Utbildningarna för denna termin har givits av projektet Consensio, med KOGNUS/Norra Stockholms Psykiatri som utbildningsleverantör för desssa kurser

 

Baskurs i psykiatri

   Information

 

Depression, ångest och OCD

    Information

 

Dubbeldiagnos - funktionsnedsättning och missbruk/beroende

    Information

 

Metodkurs

    Information

 

Stötta personer med psykisk funktionsnedsättning till arbete

    Information

 

Hösten 2013

 

OBS! Utbildningarna för denna termin har givits av projektet Consensio, med KOGNUS/Norra Stockholms Psykiatri som utbildningsleverantör för desssa kurser

 

Baskurs i psykiatri

    Information

 

Att coacha i skolan

    Information

 

Certifieringsutbildning i Nidometoden

    Information

    Information om Nidometoden

 

Kollegiehandledarutbildning

 

Våren 2013     

 

OBS! Utbildningarna för denna termin har givits av projektet Consensio, med KOGNUS/Norra Stockholms Psykiatri som utbildningsleverantör för desssa kurser

 

Baskurs i psykiatri

    Information

 

ADHD och autismspektrumtillstånd

    Information

     

Depression, ångest och OCD

    Information

  

Dubbeldiagnos - funktionsnedsättning och missbruk/beroende

    Information

   

Utvecklingsstörning, autism och schizofreni

    Information

 

Hösten 2012

 

 Baskurs i psykiatri

    Information

    Intyg och diplom

    Målgrupper

    Syfte

 

 Kollegiehandledarutbildning

    Information

    

 Nidohandledarutbildning

    Information

      

 Att coacha i skolan

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning och målsättning 

    Intyg 

 

 

Våren 2012

 

 Baskurs i psykiatri

    Information

    Kursbeskrivning

    Målgrupper

    Syfte

 

 ADHD och Autismspektrumtillstånd

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning och målsättning

 

 Depression, ångest och OCD

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning och målsättning

 

 Missbruk och beroende

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning och målsättning

 

 Metoder - verktyg i arbetet

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning och målsättning

 

 

Hösten 2011

 

 ADHD och Autismspektrumtillstånd

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning och målsättning

 

  Utvecklingsstörning, autism och schizofreni

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning och målsättning

 

  Depression, ångest och OCD

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning och målsättning

 

 Missbruk och beroende

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning och målsättning

 

 Orientering i metoder

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning och målsättning

 

 Att coacha till arbete

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning och målsättning

 

 Att coacha i skolan

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning och målsättning

 

Våren 2011

 

Baskurs i psykiatri

  Information

  Kursbeskrivning

  Målgrupper

  Syfte

 

 

Hösten 2010

 

Baskurs i psykiatri

  Information

  Kursbeskrivning och målsättning

  Målgrupper

 

Fördjupningskurser:

 

  ADHD och Autismspektrumtillstånd

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning

    Målsättning

 

  Utvecklingsstörning och autism

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning

    Målsättning

 

  Depression, ångest och OCD

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning

    Målsättning

 

  Psykossjukdomar

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning

    Målsättning

 

  Missbruk och beroende

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning

    Målsättning

 

  Att coacha till arbete

    Information

    Målgrupper

    Kursbeskrivning

    Målsättning

 

Våren 2010

 

Basutbildning i psykiatri


Vuxna med autism - med eller utan utvecklingsstörning


Workshop om ADHD/ADD