Kursledare: Susanne Bejerot

Schemalagd undervisning en halvdag/vecka under 18 veckor.

Självstudier i begränsad omfattning.

 

Program

 

19 januari
1. Inledning; syfte med kursen samt
Vad är psykiskt funktionshinder/ohälsa?
Vad är psykiatri och diagnoser?
Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

 

26 januari
2.Autismspektrumtillstånd
Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri
och Hanna Danmo med inifrånperspektiv

 

2 februari
3. Stresshantering
Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv

 

9 februari
4. Vardagsstöd
Anna Sjölund, utvecklingsledare, Vårbergets behandlingshem

 

16 februari
5. Socialt företagande
Kurt Lindblom-Andersson och Fredrik Hedlund

Arbete och hjälpmedel
Anya Lindqvist, arbetsterapeut

 

23 februari
6. ADHD
Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri
och Ingela Al Qawasmi med inifrånperspektiv

 

2 mars
7. Utvecklingsstörning
Karin Franklin, allmänläkare

 

9 mars
8. Psykos och bipolär sjukdom
Mats Humble, psykiater, Äldrepsykiatriska enheten, Uppsala
och Solveig Johansson med inifrånperspektiv

 

16 mars
9. Vardagsstöd för personer med psykosproblematik
Ulf Malm, docent, psykiater

 

23 mars
10. Ett lösningsfokuserat arbetssätt
Gunilla Gerland, författare och handledare, Pavus Utbildning

 

30 mars
11. Äldrepsykiatri
Mats Humble, psykiater, Äldrepsykiatriska enheten, Uppsala

Hälsa och solljus
Mats Humble, psykiater, Äldrepsykiatriska enheten, Uppsala

 

13 april
12. Tvångssyndrom och Tourettes syndrom
Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri
och Olle Åsard med inifrånperspektiv

 

20 april
13. KBT
Gunilla Antonsson, psykolog och psykoterapeut, Beteendeanalysgruppen

 

27 april

14. Beroende och utslagning
Jan Halldin, docent, leg läkare

 

4 maj
15. Beteendestörning
Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv

 

11 maj
16. Omöjliga situationer och etiska dilemman
Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri
och Gunilla Gerland, författare och handledare, Pavus Utbildning

 

18 maj
17. LSS och SoL, vilken lagstiftning gäller för vilken problematik?
Det nya förslaget gällande LSS, vad innebär det för personer med psykisk ohälsa?
Riitta-Leena Karlsson, funktionshindersombudsman i Stockholms stad

Effektiv samordning; vad kan man göra och hur?
Ann Lindgren, pedagog, Norra Stockholms psykiatri

Dokumentation
Liuva D Ciafalo Rojas, boendestödjare, Skärholmens SDF

 

25 maj
18. Ett transkulturellt perspektiv på psykisk sjukdom/funktionshinder
Victoria Corbo, psykolog och Batja Håkansson, psykiater, Transkulturellt centrum

 

Målgrupper 

Skötare inom socialpsykiatri, personal inom boende och daglig verksamhet, skötare/undersköterskor inom psykiatrisk öppen- och slutenvård, personliga assistenter, personliga ombud, ledsagare, kontaktpersoner, gode män, huvudskyddsombud, ledamöter i sociala nämnder samt medlemmar i psykiatriska intresseföreningar 

 

Kursbeskrivning

Utbildningen utgörs av en kurs om psykiatriska funktionshinder och sjukdomar. Utbildningen har ett tydligt patient- och anhörigperspektiv. Hur funktionshindret/sjukdomen tar sig uttryck är ett centralt tema liksom vilken form av insatser från psykiatri, habilitering och kommun som patienten/klienten ifråga är betjänt av. 


Tyngdpunkten på kursen läggs på upplevelse av funktionshindret ”inifrån” och vikten av autonomi, förståelse och värdigt bemötande. 


I basutbildningen ingår även information om relevant lagstiftning, förordningar och lokala avtal samt förslag på arbetsmodeller för effektiv samordning.

 

Syfte med kursen

Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha: 
- En baskunskap om psykisk sjukdom och funktionshinder, skillnader mellan dessa 

- Förståelse för patienten/klientens behov - Ökade möjligheter att bättre kunna bemöta patienten/klienten 

- Kunskap om utvärderade metoder och arbetssätt för att bättre stötta patienter/klienter 

- Kunskap om regler och lagstiftning avseende berörda områden - Kunskap om olika parters ansvarsområden och uppdrag 

- Kunskap om god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer