Kursledare: Leif Ekström

Schemalagd undervisning 1 halvdag/vecka (måndag eftermiddag) i 18 veckor.

Självstudier i begränsad omfattning. 

 

Program

 

18 januari
Vad är autism?
En introduktion
Leif Ekström, pedagog, Autismcenter för vuxna

 

25 januari
En förälders berättelse
Om en förändrad syn på autism och dess orsaker
Janne Israelsson, förälder

Att leva med Aspergers syndrom
Hanna Danmo, med inifrånperspektiv

 

1 februari
Samsjuklighet med andra psykiatriska tillstånd samt
Hur ställer man diagnos på vuxna?
Susanne Bejerot, psykiatriker

 

8 februari
Utvecklingsstörning
Monica Björkman, neurolog

 

15 februari
Kvalitet i verksamheten, dokumentation och uppföljning
Liuva D Ciofalo Rojas och Astrid Thornberg, Skärholmen

 

22 februari
Boendestöd för personer med autism
Anna Sjölund, utvecklingsledare, Vårbergets behandlingshem

1 mars
Tydliggörande i vardagen för personer på tidig utvecklingsnivå
Leif Ekström, pedagog

 

8 mars
Relationer och sexualitet
Gunilla Gerland, författare och handledare med inifrånperspektiv

 

15 mars
Kommunikation och språk vid autism
Gunilla Östgren, logoped, Autismcenter för vuxna

 

22 mars
Hjälpmedel
(föreläsare meddelas senare)

 

29 mars
Kartläggning och bedömningar t. ex. TTAP
Leif Ekström, pedagog

 

12 april
Problemskapande beteenden vid högfungerande autism/Aspergers syndrom
Gunilla Gerland, författare och handledare med inifrånperspektiv
OBS Ändrad kurslokal: Konferenshuset, Drottninggatan 55 ög

 

19 april
Problemskapande beteenden vid utvecklingsstörning
om att förstå bakomliggande orsaker och att kunna behandla dem
Leif Ekström, pedagog

 

26 april
Problemskapande beteenden
VUB-teamet i paneldiskussion, deltagarna tar med sig egna fall
VUB-teamet är ett samarbetsteam mellan psykiatri och handikapp och Habilitering i Stockholms län som riktar sig till personer med utvecklingsstörning och grav beteendeproblematik

 

3 maj
Etiska dilemman
Kersti Engström, socionom, leg sjuksköterska och Ann Lindgren, pedagog

10 maj
Stress och stresshantering
Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv

 

17 maj
Varför finns LSS?
Vilka rättigheter ger LSS?
Hur kan LSS-stöd anpassas till min klients behov.
Vad innebär det nya lagförslaget?
Riitta-Leena Karlsson, funktionshinderombudsman i Stockholms stad

Presentation av Handikapp och Habilitering
Hillevi Penton, kurator, Autismcenter för vuxna

 

24 maj
Behovet av samverkan
Ann Lindgren, pedagog

Sammanfattning av kursen och avslut
Leif Ekström, pedagog

 

Målgrupper

Skötare inom socialpsykiatri, behandlingsassistenter, personal inom boende och daglig verksamhet, personliga assistenter samt skötare/undersköterskor inom psykiatrisk öppen- och slutenvård. 
Antal deltagare: ca 30/kurs

 

Kursbeskrivning

Utbildningen innefattar bl.a. föreläsningar och diskussioner om autism och utvecklingsstörning, perceptionsstörningar, stresshantering, vardagsliv, relationer och livsmål, bemötandefrågor, kommunikation samt problemskapande beteenden. Kursen fokuserar på ett inifrånperspektiv. Både anhöriga och personer med autismdiagnos föreläser utöver professionella aktörer.

 

Syfte med kursen

Efter avslutad kurs skall varje yrkesverksam deltagare ha:
- Kunskap om autismspektrumstörning och funktionshindrets konsekvenser 

- Kunskap om utvecklingsstörning och funktionshindrets konsekvenser 

- Förståelse för klientens förutsättningar, behov och önskemål 

- Ha tillräcklig kunskap för att kunna formulera genomförandeplaner i syfte att stärka brukarens situation och självkänsla tillsammans med brukare och ev. närstående 

- Förbättrade färdigheter, ökad kunskap om utvärderade metoder och arbetssätt för att bättre stötta patienter/klienter 

- Kunskap om dokumentation, utvärdering och uppföljning 

- Viss kunskap om regler och lagstiftning 

- Kunskap om olika parters ansvarsområden och uppdrag för att på bästa sätt stötta brukaren i dennes vardagsliv 

- Bättre möjligheter till god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer 

- Insikt i vikten av kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling för patientens boende och dagliga aktiviteter