- Vad är avgörande för att livet skall fungera som vuxen?


Endagskurs 30 och 31 mars 2010

 

Program:


11.00 - 11.10
Susanne Bejerot, KogNUS inleder
Birgit Fredriksson, Riksförbundet Attention

 

11.10 - 12.00
ADHD/ADD- psykiatrisk samsjuklighet och hur det ter sig i vardagen
Susanne Bejerot

 

12.00 - 13.00
Lunch på egen hand

 

13.00 – 13.45
Lagstiftning för gruppen med ADHD/ADD
Riitta-Leena Karlsson

 

13.45 – 14.45
Strategier och hjälpmedel för att underlätta vardagen
Monica Rydén

 

14.45 – 15.15
Kaffe med bröd

 

15.15 – 15.40
Vad kan kommunen erbjuda enligt SoL?
Anna Sandberg

 

15.40 - 16.10
Vilka insatser har hjälpt mig till fungerande vuxenliv privat och professionellt?
Föreläsare med "inifrånperspektiv"

 

16.10 - 16.30
Frågestund och diskussion, Susanne Bejerot avslutar dagen.

 

Kursbeskrivning

Man trodde länge att ADHD/ADD växte bort med åren. Idag vet vi bättre. Studier visar att uppemot 3-4% av befolkningen har ADHD/ADD som vuxna. Personer med ADHD/ADD har ofta en ojämn energitillgång och svårigheter att reglera sina känslor. De har problem med uppmärksamhet, koncentration och uthållighet.


Dessa faktorer sammantagna kan förklara många misslyckanden i skola och yrkesliv. Psykiatriska intresseorganisationer vittnar om hur svårt det är för en person med ADHD/ADD att få adekvat hjälp. Många står idag utanför den reguljära arbetsmarknaden. Samtidigt vet vi att små medel ofta kan ge möjligheter till en fungerande tillvaro. 


Denna workshop vill belysa problemen med ADHD/ADD men också lyfta fram goda exempel på stödinsatser och hjälpmedel som kan leda till ett värdigt liv. På sikt kommer detta inte bara innebära en ökad möjlighet till ett arbete men också ekonomiska vinster för samhället.Varmt välkomna!

 

Målgrupper
Chefer för socialpsykiatriska enheter, chefer för biståndsenheter, chefer för LSS-verksamheter. Kommunala verksamheter som verkar för att personer med ekonomiskt bistånd/psykiatrisk problematik eller kognitiva funktionsnedsättningar skall få sysselsättning/arbete. 


Chefer för psykiatriska enheter, chefer inom Kriminalvården i Stockholms län och chefer inom Överförmyndarnämnden i Stockholms län. 


Vi välkomnar i mån av plats: skötare inom socialpsykiatri, behandlingsassistenter, personal inom boende och daglig verksamhet, personliga assistenter, skötare/undersköterskor inom psykiatrisk öppen-, mellan- och slutenvård samt anställda inom kriminalvården.