Baskurs i psykiatri

 

Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha: 


- En baskunskap om psykisk sjukdom och funktionshinder, skillnader mellan dessa 

- Förståelse för patienten/klientens behov 

- Ökade möjligheter att bättre kunna bemöta patienten/klienten 

- Kunskap om utvärderade metoder och arbetssätt för att bättre stötta patienter/klienter 

- Kunskap om regler och lagstiftning avseende berörda områden - Kunskap om olika parters ansvarsområden och uppdrag 

- Kunskap om god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer 


För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du har högst 4 frånvarotillfällen under hösten av totalt 18 tillfällen.

För att få ett diplom där det framgår att man har tillgodogjort sig kursens innehåll krävs godkänt resultat på ett skriftligt kunskapsprov.

 

En kurs om psykiatriska funktionshinder och sjukdomar. Utbildningen har ett tydligt patient- och anhörigperspektiv. Hur funktionshindret/sjukdomen tar sig uttryck är ett centralt tema liksom vilken form av insatser från psykiatri, habilitering och kommun som patienten/klienten ifråga är betjänt av. 


Tyngdpunkten i utbildningen läggs på upplevelse av funktionshindret ”inifrån” och vikten av autonomi, förståelse och värdigt bemötande. 


I baskursen ingår även information om relevant lagstiftning, förordningar och lokala avtal samt förslag på arbetsmodeller för effektiv samordning.

 

Vem får delta i utbildningen? 

Vi vill i första hand att utbildningsplatserna skall gå till verksam baspersonal inom socialpsykiatri, LSS och psykiatri inom Stockholms län som i sitt arbete kommer i kontakt med psykiskt sjuka/funktionsnedsatta. Exempel på baspersonal: Skötare, socialsekreterare och chefer inom socialpsykiatri, personal inom boende och daglig verksamhet, skötare/undersköterskor inom psykiatrisk öppen- och slutenvård, personliga assistenter, personliga ombud, ledsagare och kontaktpersoner. KogNUS vänder sig till anställda inom såväl privat som offentlig regi. 


KogNUS vill att utbildningarna skall komma klienterna inom Stockholms län tillgodo. För att få maximal effekt av utbildningarna vill vi också att följande grupper deltar; huvudskyddsombud, gode män, ombud från psykiatriska intresseföreningar, anställda inom arbetsförmedling och försäkringskassa, jobbchoacher, matchare, arbetskonsulenter m fl. samt ledamöter i sociala nämnder, elevassistenter, socialsekreterare och biståndsbedömare. 


Vi ser gärna att hela team går samma utbildning varför vi också välkomnar chefer, psykologer, psykiatriker, arbetsterapeuter m fl. yrkesgrupper.


Deltagare från Norra Stockholms psykiatri och från Huddinge, Botkyrka, Tyresö, Värmdö kommun samt Farsta och Hässelby-Vällingby sdf prioriteras. Observera att allt deltagande i KogNUS är avgiftsfritt!


Kursen ges en gång under ht 2010.
Vi antar omkring 100 deltagare.

Kursledare: Susanne Bejerot.

Schemalagd undervisning en halvdag/vecka under veckorna 34 - 51.

Sammanlagt blir det 18 kurstillfällen som genomförs på tisdagar kl 13.00-16.30.

Självstudier ingår i begränsad omfattning.

Kurslokal: Bolinders Café och Konferens, Bolinders plan på Kungsholmen.

 

24 augusti

1. Inledning; syfte med kursen samt

- Vad är psykiskt funktionshinder/ohälsa?

- Vad är psykiatri och diagnoser?

Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

 

31 augusti

2. Autismspektrumtillstånd

Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

och Hanna Danmo med ”inifrånperspektiv”

 

7 september

3. Socialt företagande

Kurt Lindblom-Andersson, handledare, Värmdö kommun och Fredrik Hedlund

 

Att arbeta i en annan människas hem

Anders Carlsson, boendestödjare

 

Arbete och hjälpmedel

Anya Lindqvist, arbetsterapeut

 

14 september

4. Stresshantering

Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv

 

21 september

5. Vardagsstöd

Anna Sjölund, Utvecklingsledare, Vårbergets behandlingshem

 

28 september

6. ADHD

Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

och Ingela Al Qawasmi med ”inifrånperspektiv”

 

5 oktober

7. Utvecklingsstörning

Karin Franklin, allmänläkare, VUB-teamet Stockholm

 

12 oktober

8. Psykos och bipolär sjukdom

Mats Humble, psykiater, Äldrepsykiatriska enheten, Uppsala

och Solveig Johansson med ”inifrånperspektiv”

 

19 oktober

9. Vardagsstöd för personer med psykosproblematik

Ulf Malm, docent, psykiater

 

26 oktober

10. Ett lösningsfokuserat arbetssätt

Gunilla Gerland, författare och handledare, Pavus Utbildning

 

2 november

11. Hälsa och solljus

Äldrepsykiatri

Mats Humble, psykiater, Äldrepsykiatriska enheten, Uppsala

 

9 november

12. Tvångssyndrom och Tourettes syndrom

Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

och Olle Åsard "inifrånperspektiv"

 

16 november OBS! lokalbyte

13. KBT

Gunilla Antonsson, psykolog och psykoterapeut, Beteendeanalysgruppen

 

23 november OBS! lokalbyte

14. Beroende och utslagning

Jan Halldin, leg läkare, Stockholm

 

30 november

15. Beteendestörning

Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv

 

7 december

16. Omöjliga situationer och etiska dilemman

Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

och Gunilla Gerland, författare och handledare, Pavus Utbildning

 

14 december

17. LSS och SoL, vilken lagstiftning gäller för vilken problematik?

Det nya förslaget gällande LSS, vad innebär det för personer med psykisk ohälsa?

Riitta-Leena Karlsson, funktionshindersombudsman i Stockholms stad

 

Effektiv samordning; vad kan man göra och hur?

Ann Lindgren, pedagog, Norra Stockholms psykiatri

 

21 december

18. Ett transkulturellt perspektiv på psykisk sjukdom/funktionshinder

Victoria Corbo, psykolog och Batja Håkansson, psykiater, Transkulturellt centrum

 

Avslutning av kursen