Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha: 


- En baskunskap om psykisk sjukdom och funktionshinder, skillnader mellan dessa 

- Förståelse för patienten/klientens behov 

- Ökade möjligheter att bättre kunna bemöta patienten/klienten 

- Kunskap om utvärderade metoder och arbetssätt för att bättre stötta patienter/klienter 

- Kunskap om regler och lagstiftning avseende berörda områden - Kunskap om olika parters ansvarsområden och uppdrag 

- Kunskap om god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer