Vi ger två kurser Baskurs i psykiatri under vt 2011,
en för- och en eftermiddagsutbildning, tisdagar kl. 08.30-12.00 och 13.00-16.30.

Vi antar ca 100 deltagare till varje kurs, och deltagaren går antingen förmiddagar eller eftermiddagar.

Kursledare: Susanne Bejerot.

Kurslokal: Bolinders Café och Konferens, Bolinders plan 1, på Kungsholmen.