Vem får delta i utbildningen? 

Vi vill i första hand att utbildningsplatserna skall gå till verksam baspersonal inom socialpsykiatri, LSS och psykiatri inom Stockholms län som i sitt arbete kommer i kontakt med psykiskt sjuka/funktionsnedsatta. Exempel på baspersonal: Skötare, socialsekreterare och chefer inom socialpsykiatri, personal inom boende och daglig verksamhet, skötare/undersköterskor inom psykiatrisk öppen- och slutenvård, personliga assistenter, personliga ombud, ledsagare och kontaktpersoner. KOGNUS vänder sig till anställda inom såväl privat som offentlig regi. 


KOGNUS vill att utbildningarna skall komma klienterna inom Stockholms län tillgodo. För att få maximal effekt av utbildningarna vill vi också att följande grupper deltar; huvudskyddsombud, gode män, ombud från psykiatriska intresseföreningar, anställda inom arbetsförmedling och försäkringskassa, jobbchoacher, matchare, arbetskonsulenter m fl. samt ledamöter i sociala nämnder, elevassistenter, socialsekreterare och biståndsbedömare. 


Vi ser gärna att hela team går samma utbildning varför vi också välkomnar chefer, psykologer, psykiatriker, arbetsterapeuter m fl. yrkesgrupper.


Deltagare från Norra Stockholms psykiatri och från Huddinge, Botkyrka, Tyresö, Värmdö kommun samt Farsta och Hässelby-Vällingby sdf prioriteras. Observera att allt deltagande i KOGNUS är avgiftsfritt!