KURSEN GES AV CONSENSIO MED KOGNUS SOM UTBILDNINGSLEVERANTÖR

 

Måndagar kl 8.30 - 12.00 

För ytterligare information, se under kursfliken Information och kontakt eller klicka HÄR för att komma till informationssidan på Consensios hemsida

 

v. 3            14 januari 

Inledning; syfte med kursen samt
- Vad är psykiskt funktionshinder/ohälsa?
- Vad är psykiatri och diagnoser?
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

 

v. 4            21 januari

Autismspektrumtillstånd
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, och Hanna Danmo med "inifrånperspektiv"

 

v. 5            28 januari

ADHD
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, och Petra Matha med "inifrånperspektiv"

 

v. 6            4 februari
Stresshantering
Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv

 

v. 7           11 februari
Vardagsstöd
Anna Sjölund, handledare. Medverkande med inifrånperspektiv i diktform; Anna Planting-Gyllenbåga

v. 8           18 februari

Kost, psykisk hälsa och introduktion till psykofarmakologi
Mats Humble, psykiatriker, Örebro

 

v. 9           Uppehåll - inget kurstillfälle denna vecka


v. 10          4 mars 
Utvecklingsstörning
Lena Nylander, psykiatriker, Lund

 

Nidoterapi

KOGNUS Kollegiehandledarutbildning
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

 

v. 11           11 mars

Psykos och bipolär sjukdom
Mats Humble, psykiatriker, och Solveig Johansson med "inifrånperspektiv"

v. 12           18 mars
Kognitiva funktionsnedsättningar vid psykossjukdom
Lennart Lundin, leg. psykolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 

v. 13           25 mars 
Tvångssyndrom och Tourettes syndrom
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, och person med "inifrånperspektiv"

v. 14           Påskuppehåll - inget kurstillfälle denna vecka

 

v. 15           8 april
Socialt företagande
Kurt Lindblom-Andersson, Värmdö kommun, och Fredrik Hedlund med flera med "inifrånperspektiv"

 

Hjälpmedel
Monica Rydén, leg. arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet


v. 16           15 april
Ett lösningsfokuserat arbetssätt
Gunilla Gerland, författare och handledare

v. 17           22 april
KBT
Karin Ovefeldt, psykolog och psykoterapeut, Beteendekompetens

v. 18           29 april
Beroende och utslagning
Karin Hyland, psykiatriker, Stockholm


v. 19           6 maj

Beteendestörning
Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv

 

v. 20           13 maj
Självskattningar och strukturerade kliniska bedömningar som komplement till dialogen med patienten - en sällsynt men fruktbar kombination
Sten Levander, professor emeritus i allmänpsykiatri och i rättspsykiatri, klinisk specialist

 

v. 21           20 maj
Lagarna som reglerar stödet från kommunens socialtjänst. När gäller SoL? När kan stödetutgå enligt LSS?
Riitta-Leena Karlsson, funktionshindersombudsman i Stockholms stad

 

Ett transkulturellt perspektiv på psykisk sjukdom/funktionshinder
Marie Sundvall, psykiatriker, Transkulturellt centrum, SLSO

 

v. 22           27 maj
Effektiv samverkan; vad kan man göra och hur?
Ann Lindgren, pedagog, och Patrik Lindberg med "inifrånperspektiv"

 

Avslutning av kursen