Det finns stora grupper som lever med psykisk funktionsnedsättning och missbruk/beroende. Vilka behandlingsalternativ finns? Hur kan stödet till personer med en dubbeldiagnos utformas utifrån deras behov? Hur coachar man personer med ett missbruk eller ett beroende?

Kursen, som ges av KOGNUS, ger kunskaper om hur funktionsnedsättning och missbruk/beroende i kombination kan ta sig uttryck; behandlingsalternativ, bemötandefrågor, familjeaspekter och coachning med motiverande samtalstekniker.

Områden som särskilt prioriteras är hur behandling och stödinsatser kan se ut utifrån klientens/kundens behov och hur man coachar personer med ett missbruk eller beroende och eventuell samsjuklighet.

 

Kursledare: Ann Lindgren

 

Tid: 4 tisdagar - den 19 och 26 mars samt den 9 och 16 april, mellan kl 8.30 och 16.30 

 

Kurslokal: Bolinders Café och Konferens, Bolinders plan 1, Stockholm, t-bana T-Centralen (klicka på länken för karta)

 

Målgrupp:

Se Consensios hemsida under målgrupper, klicka HÄR

 

Intyg/Diplom: Efter fullföljd kurs kan man få antingen ett intyg ellerett diplom. För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du har högst 1 dags frånvaro av de totalt 4 dagarna. Om detta ej uppfylls kan du inte få något intyg om deltagande på kursen. För att få ett diplom där det framgår att du har tillgodogjort dig kursens innehåll krävs godkänt resultat på ett frivilligt skriftligt kunskapsprov. Utöver godkänt resultat på provet krävs även godkänd närvaro med samma villkor som för ett intyg. Om du inte får godkänt resultat på det skriftliga provet får du i stället ett intyg enligt ovan.

 

Förkunskaper: Genomgången KOGNUS Baskurs i psykiatri eller egen inläsning av visst material som fås i samband med första kurstillfället.

 

Kontaktinformation:

Frågor gällande anmälan eller utbildningsportalen:

Namn: Ida Melin, Administrativ assistent

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 010- 116 10 85

 

Frågor gällande tillgänglighet och speciella önskemål:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Frågor enbart gällande utbildningens innehåll och upplägg:

Namn: Ann Lindgren, Projektledare KOGNUS

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 08 – 12 34 88 66

 

Lästips inför kursen: Artiklar och information på följande föreningars hemsidor; RFHL och SLAN. Klicka på deras loggor här ovanför så kommer du dit.