KURSEN GES AV CONSENSIO MED KOGNUS SOM UTBILDNINGSLEVERANTÖR
 

Kursansvarig: Ann Lindgren, KOGNUS

Tid: 4 tisdagar - den 19 och 26 mars samt den 9 och 16 april, mellan kl 8.30 och 16.30 


För ytterligare information, se under kursfliken Information och kontakt eller klicka HÄR för att komma till informationen på Consensios hemsida

 

OBS! Programmet är preliminärt!


v. 12      19 mars

 

8.30 - 12.00

Missbruk och beroende; begrepp och droger

Åsa Magnusson, psykiater, Med Dr, EWA-mottagningen Beroendecentrum Stockholm, Rosenlunds mödravårdsteam

 

13.00 - 16.30

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk och beroende

Stefan Borg, psykiater, docent, tidigare verksamhetschef på Beroendecentrum Stockholm


v. 13      26 mars

 

8.30 - 12.00

Missbruk och beroende bland unga

Anders Tengström, docent, leg psykolog, chef för FORUM - Forskningscentrum för psykosocial hälsa

 

13.00 - 16.30

KBT-baserat förhållningssätt vid samsjuklighet

Carl Gyllenhammar, psykiater, leg psykoterapeut och certifierad schematerapeut, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

 

Kriminalvården och missbrukare

Fabrounia Malki, socionom, frivårdsinspektör, Kriminalvården Stockholm Frivård

 

v. 14      Påskuppehåll - ingen föreläsning

 

v. 15      9 april

 

8.30 - 12.00

Samverkan och nätverkan vid missbruk och beroende

Catarina Norman, socionom, konsult inom samverkansfrågor

 

Konfliktsituationer i mötet med klienten

Alexander Tilly, leg psykolog, specialiserad på handledning och utbildning om konflikter, hot och våld

 

13.00 - 16.30

Hemlöshet och missbruk. Boendestöd för missbrukare

Susanne Björklund, sektionschef, Boende- och Resursteamet, Enheten för hemlösa, Stockholms Stad

 

v. 16      16 april

 

8.30 - 12.00

Introduktion till Motiverande Samtal (MI) vid missbruk och beroende, Återfallsprevention

Kvinnor och alkohol

Mona Göransson, Med Dr och leg barnmorska

 

13.00 - 16.30

Behandling vid missbruk och beroende

Anders Hammarberg, leg psykoterapeut, Med Dr, mottagningen Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm

 

Arbete med barn till missbrukare 

Ulf Zetterman, KBT-terapeut, konsulent på Vändpunkten, Ersta Diakoni

 

Avslutning av kursen