KURSEN GES AV CONSENSIO MED KOGNUS SOM UTBILDNINGSLEVERANTÖR

 

Ångest definieras som olustkänslor, ofta med kroppsliga symtom inför en förväntad fara där det upplevda hotet kan komma utifrån eller inifrån. Ångest eller ängslan är vanligt vid flera psykiska sjukdomar, som t.ex. emotionell instabil personlighetsstörning, depression och vid psykoser, men ses även i samband med vissa kroppsliga sjukdomar. Inte sällan förekommer flera psykiska tillstånd samtidigt. Tvångssyndrom/OCD, emotionell instabil personlighetsstörning (tidigare benämnt "borderline"), paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, anorexia nervosa, paniksyndrom och social fobi kan bidra till både ett stort lidande och omfattande vårdbehov.

Kursen ger fördjupade kunskaper om behandlingsalternativ, bemötandefrågor, familjeaspekter och coachning. Områden som särskilt prioriteras är hur stödet skall utformas utifrån klientens/kundens behov och hur man coachar en person med ångest‐ eller depressionssjukdom.

 

Kursledare: Susanne Bejerot

 

Tid: 4 tisdagar, - den 12 och 19 februari samt den 5  och 12 mars, mellan kl 8.30 och 16.30 

 

Kurslokal: Bolinders Café och Konferens, Bolinders plan 1, Stockholm, t-bana T-Centralen (klicka på länken för karta)

Under utbildningen kommer det att bjudas på fika. Vid allergier eller önskemål om särskild kost, var vänlig maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Mailet behöver skickas senast en vecka innan kursstart för att Consensio ska kunna garantera en alternativ kost. Lunch sker på egen hand.

 

Målgrupp:

Se Consensios hemsida under målgrupper, klicka HÄR

 

Intyg/Diplom: Efter fullföljd kurs kan man få antingen ett intyg ellerett diplom. För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du har högst 1 dags frånvaro av de totalt 4 dagarna. Om detta ej uppfylls kan du inte få något intyg om deltagande på kursen. För att få ett diplom där det framgår att du har tillgodogjort dig kursens innehåll krävs godkänt resultat på ett frivilligt skriftligt kunskapsprov. Utöver godkänt resultat på provet krävs även godkänd närvaro med samma villkor som för ett intyg. Om du inte får godkänt resultat på det skriftliga provet får du i stället ett intyg enligt ovan.

 

Förkunskaper: Genomgången KOGNUS Baskurs i psykiatri eller egen inläsning av visst material som fås i samband med första kurstillfället. 

 

Kontaktinformation:

Frågor gällande anmälan eller utbildningsportalen:

Namn: Ida Melin, Administrativ assistent

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 010- 116 10 85

 

Frågor gällande tillgänglighet och speciella önskemål:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Frågor enbart gällande utbildningens innehåll och upplägg:

Namn: Ann Lindgren, Projektledare KOGNUS

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 08 – 12 34 88 66

 

Lästips inför kursen: Artiklar och information på OCD-förbundet Ananke och föreningen Balans hemsidor. Klicka på deras loggor här ovanför så kommer du dit.