KURSEN GES AV CONSENSIO MED KOGNUS SOM UTBILDNINGSLEVERANTÖR

 

Bemötandet av en person med kognitiva funktionsnedsättningar måste anpassas till personens förutsättningar, det bemötande som omgivningen ger spelar en central roll för hur personen mår och fungerar. Man vet idag att låg begåvning ökar risken för psykisk sjukdom och många lindrigt utvecklingsstörda behandlas säkerligen inom den psykiatriska vården utan att vara identifierade. Personer med en utvecklingsstörning kan ha olika beteendestörningar som i sig kan vara ett tecken på en underliggande psykisk störning. Det är vanligt att personer med utvecklingsstörning också uppfyller kriterierna för ett autismspektrumtillstånd.

Utbildningen, som ges av KOGNUS, behandlar utvecklingsstörning på olika nivåer, autism och schizofreni. Föreläser gör bland annat Sten Levander, professor emeritus i allmänpsykiatri och rättspsykiatri.

 

Kursledare: Ann Lindgren, pedagog, KOGNUS, Norra Stockholms Psykiatri

 

Tid: 4 tillfällen - den 22 april samt den 7, 14 och 21 maj, mellan kl 8.30 och 16.30. OBS! Första tillfället är på en måndag, de tre andra på tisdagar

 

Kurslokal: Da Capo Restaurang City, Olof Palmes gata 17, Stockholm, t-bana Hötorget (klicka på länken för karta)

Under utbildningen kommer det att bjudas på fika. Vid allergier eller önskemål om särskild kost, var vänlig maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Mailet behöver skickas senast en vecka innan kursstart för att Consensio ska kunna garantera en alternativ kost.

Lunch sker på egen hand (12.00-13.00).

 

Målgrupp:

Se Consensios hemsida under målgrupper, klicka HÄR

 

Intyg/Diplom: Efter fullföljd kurs kan man få antingen ett intyg ellerett diplom. För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du har högst 1 dags frånvaro av de totalt 4 dagarna. Om detta ej uppfylls kan du inte få något intyg om deltagande på kursen. För att få ett diplom där det framgår att du har tillgodogjort dig kursens innehåll krävs godkänt resultat på ett frivilligt skriftligt kunskapsprov. Utöver godkänt resultat på provet krävs även godkänd närvaro med samma villkor som för ett intyg. Om du inte får godkänt resultat på det skriftliga provet får du i stället ett intyg enligt ovan.

 

Förkunskaper: Genomgången KOGNUS Baskurs i psykiatri eller egen inläsning av visst material som fås i samband med första kurstillfället.

 

Kontaktinformation:

Frågor gällande anmälan eller utbildningsportalen:

Namn: Ida Melin, Administrativ assistent

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 010- 116 10 85

 

Frågor gällande tillgänglighet och speciella önskemål:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Frågor enbart gällande utbildningens innehåll och upplägg:

Namn: Ann Lindgren, Projektledare KOGNUS

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 08 – 12 34 88 66

 

Lästips inför kursen: Artiklar och information på FUB och Schizofreniförbundets hemsidor. Klicka på deras loggor här ovanför så kommer du dit.