Fördjupningskurser

 

Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig: 

- Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tilläggsproblematik och konsekvenser av funktionsnedsättningarna 

- Ökad förståelse för patientens/klientens behov 

- Ökad kunskap om utvärderade metoder och arbetssätt för att bättre stötta patienter/klienter 

- Kunskap om olika parters ansvarsområden och uppdrag samt lagstiftning t ex. SoL, LSS och hälso- och sjukvårdslagen 

- Redskap som möjliggör god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer 

- Kunskap om systematiskt kvalitetsarbete i verksamheterna; dvs. utvärdering och uppföljning

 

För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du har högst 4 frånvarotillfällen under hösten av totalt 18 tillfällen.

För att få ett diplom där det framgår att du har tillgodogjort dig kursens innehåll krävs godkänt resultat på ett skriftligt kunskapsprov samt att du lämnar in en problemformulering enligt anvisningar.

 

Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig: 

- Kunskap om ångest och depressionssjukdomar inklusive tvångssyndrom och ätstörningar samt kunskap om samsjuklighet 

- Ökad förståelse för patientens/klientens behov och situationen för anhöriga 

- Ökad kunskap om utvärderade behandlingsalternativ, metoder och arbetssätt för att bättre stötta patienten/klienten 

- Kunskap om olika parters ansvarsområden och uppdrag, hur detta kan underlättas tex. genom nätverksakontrakt samt lagstiftning 

- Redskap som möjliggör god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer 

- Kunskap om systematiskt kvalitetsarbete i verksamheterna; dvs. utvärdering och uppföljning

 

För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du har högst 4 frånvarotillfällen under hösten av totalt 18 tillfällen.

För att få ett diplom där det framgår att du har tillgodogjort dig kursens innehåll krävs godkänt resultat på ett skriftligt kunskapsprov samt att du lämnar in en problemformulering enligt anvisningar.

 

Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig: 

- Ökad förståelse för klientens problem och behov 

- Kunskap om autism och utvecklingsstörning samt eventuell tilläggsproblematik 

- Ökad kunskap om utvärderade metoder och arbetssätt för att bättre stötta patienter/klienter t ex. kunskap om tydliggörande  pedagogik och beteendeinriktade interventioner 

- Kunskap om olika parters ansvarsområden och uppdrag

- Redskap som möjliggör god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer

 

För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du har högst 4 frånvarotillfällen under hösten av totalt 18 tillfällen.

För att få ett diplom där det framgår att du har tillgodogjort dig kursens innehåll krävs godkänt resultat på ett skriftligt kunskapsprov samt att du lämnar in en problemformulering enligt anvisningar.

- En utbildning i Case Management

 

Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig: 

- Kunskap om schizofreni och andra psykossjukdomar 

- Kunskap om kognitiva funktionsnedsättningar och beroende 

- Ökad förståelse för patientens/klientens behov och situationen för anhöriga 

- Ökad kunskap om utvärderade behandlingsalternativ, metoder och arbetssätt för att bättre stötta patienten/klienten 

- Kunskap om case management - Hur man coachar en person med schizofreni 

- Kunskap om olika parters ansvarsområden och uppdrag samt lagstiftning t ex. LSS, SoL, LPT och LRV 

- Redskap som möjliggör god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer

Samt 

- Bli den person på en arbetsplats som kan vägleda och stötta arbetskamrater i det fortsatta arbetet.

 

För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du har högst 4 frånvarotillfällen under hösten av totalt 18 tillfällen.

För att du även ska få ett diplom där det framkommer att du tillgodogjort dig kunskap krävs godkänt på ett skriftligt kunskapsprov samt att du lämnar in en problemformulering enligt anvisningar. Du måste också fullgöra de arbetsuppgifter som delas ut i samband med handledningen.

 

Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig: 

- Kunskap om olika former av missbruk 

- Kunskap om riskprofiler och sk. dubbeldiagnoser 

- Ökad förståelse för patientens/klientens behov och situationen för anhöriga 

- Ökad kunskap om utvärderade behandlingsalternativ, metoder och arbetssätt för att bättre stötta patienten/klienten 

- Kunskap om olika parters ansvarsområden och uppdrag samt lagstiftning t ex. SoL, LRV, LVU och LVM 

- Redskap som möjliggör god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer 

- Kunskap om systematiskt kvalitetsarbete i verksamheterna; dvs. utvärdering och uppföljning

 

För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du har högst 4 frånvarotillfällen under hösten av totalt 18 tillfällen.

För att få ett diplom där det framgår att du har tillgodogjort dig kursens innehåll krävs godkänt resultat på ett skriftligt kunskapsprov samt att du lämnar in en problemformulering enligt anvisningar.