Vem får delta i utbildningen?
KOGNUS vänder sig till anställda inom såväl privat som offentlig regi. Vi vänder oss i första hand till arbetskonsulenter, handläggare, matchare, coacher, vägledare och SIUS-konsulenter som har till uppgift att hjälpa en person till arbete/sysselsättning eller praktik inom såväl kommunal verksamhet som Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Vidare socialsekreterare och chefer inom kommunernas socialpsykiatri.

 

Vi välkomnar även intresserade boendestödjare och personal vid daglig verksamhet samt personliga biträden.

 

Deltagare från Norra Stockholm psykiatri, Transkulturellt centrum och från Huddinge, Botkyrka, Tyresö, Värmdö, Järfälla och Sundbybergs kommun, Jobbtorg Stockholm, Enheten för hemlösa samt Bromma, Farsta och Hässelby-Vällingby sdf prioriteras.

 

Observera att allt deltagande i KOGNUS är avgiftsfritt!