Kursansvarig: Christina Arlinde

Kurslokal: Konferenshuset, Drottninggatan 55 ög.

Tid: Tisdagar kl. 13.00 -16.30 (undantaget 7/11 som ges en måndag)

 

v. 42               18 oktober
1. Introduktion till kursen

Susanne Bejerot, psykiater, leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

 

Missbruk, politik, förekomst och samhälle, hur ser det ut?

Kristina Hillgren, leg. psykolog, projektledare Baslinjestudien, KI/Maria Beroendecentrum

 

v. 43               25 oktober
2. Missbruk och beroende; begrepp, droger och behandling

Åsa Magnusson, psykiater, Familjesociala mottagningen, Beroendecentrum Stockholm

 

v. 45               7 november (OBS! Ändrad dag från tisdag till måndag)
3. Samverkan och nätverkan, Case Management vid missbruk

Catarina Norman, socionom, kurs- och handledare vid Linnéuniversitetet

  

v. 46                15 november
4. De nya nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården - en översikt

Jouko Lindgren, projektmedarbetare "Riktlinjearbete missbruk", FoU-Nordväst

 

Ansvarsområden, uppdrag, lagstiftning
Jonas Reinholdsson, jurist och diplomerad omvärldsanalytiker med inriktning på offentlig sektor, KommunLex

  

v. 47               22 november

5. Psykos, ADHD och annan samsjuklighet vid missbruk INSTÄLLD FÖRELÄSNING

Tom Palmstierna, psykiater, docent, sektionschef Akutsektionen Beroendecentrum Stockholm

 

Boendestöd hos missbrukare

Arja Wadeskog, sektionschef och projektledare för Boendestöd till tunga missbrukare, Socialpsykiatriska enheten, Sollentuna

 

v. 48                29 november
6. Tema: Huvudet i sanden - att våga se allt ifrån hemlöshet till misär:

Hemlöshet och missbruk
Susanne Björklund, sektionschef, Boende och Resursteamet, Enheten för hemlösa, Stockholms Stad

Barbara Nowakowski, socialförvaltningen Södermalm

 

Arbete med barn och anhöriga till missbrukare
Ulf Zetterman, KBT-terapeut, konsulent på Vändpunkten, Ersta Diakoni

 

v. 49               6 december
7. Introduktion till Motiverande Samtal (MI) med missbrukare, Återfallsprevention
Karin Eskesen, sjuksköterska och kognitiv terapeut, Capio Maria

 

v. 50                13 december
8. Missbruk bland unga
Anders Tengström, docent, leg psykolog, forskningschef Maria Ungdom

 

Missbruk och kriminalitet
Fabrounia Malki, socionom, frivårdsinspektör, Kriminalvården Stockholm Frivård