Kursansvarig: Ann Lindgren

Kurslokal: Konferenshuset, Drottninggatan 55 ög.

Tid: Tisdagar kl. 08.30-12.00 (undantaget den 7/11 som ges en måndag)

 

v. 42               18 oktober 

1. Schizofreni och andra schizofreniforma psykoser

Åsa Lindh, psykiatriker, Midhagens psykosmottagning, Norra Stockholms psykiatri,

samt en person med "inifrånperspektiv"

 

v. 43               25 oktober 

2. Psykiatriska tillstånd, samsjuklighet och medicinbehandling

Daniel Stråth, psykiater, VUB-teamet, Norra Stockholms psykiatri 

 

v. 45               7 november (OBS! Ändrad dag från tisdag till måndag)

3. Utvecklingsstörning

Inger Nilsson, spec.pedagog, Stockholms universitet 

 

v. 46               15 november

4. Problemskapande beteenden vid utvecklingsstörning och autism

- KBT och TBA

Leif Ekström, pedagog, Stockholm 

 

v. 47              22 november

5. Kommunikation vid utvecklingsstörning och autism 

Gullvi Helgesdotter, spec. pedagog, Bollnäs Utredningscenter 

 

v. 48               29 november 

6. Ett Självständigt Liv, del II för personer med Schizofreni

 - Aktivera mera!

Kerstin Wennström, psykolog, Institutet för vård- och hälsopsykologi

 

v. 49               6 december 

7. Tydliggörande pedagogik och bedömningar vid utvecklingsstörning och autism

Gunilla Helsing-Heijbel, spec.pedagog, VUB-teamet och Autismcenter för vuxna, SLL

 

v. 50               13 december 

8. Etik, lagstiftning och samverkan

Ann Lindgren, pedagog, Norra Stockholms psykiatri