Kursansvarig: Susanne Bejerot

Kurslokal: Bolinders Café och Konferens, Bolinders plan 1, t-bana: T-centralen

 

 

v. 3               17 januari
1. På vilka grunder ställs diagnos – från autismspektrum till ADD/ADHD
Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

 

v. 4               24 januari
2. ADD/ADHD inifrån
Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri
och representanter från Attention Stockholms län.

 

v. 5               31 januari
3. ADHD och autismspektrumstörning - Vad kan en boendestödjare göra?
Lasse Andersson, diplomerad NPF-coach 

 

v. 6               7 februari
4. Autismspektrum inifrån
Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri
Representanter från Autism- och Aspergerförbundet

 

v. 7               14 februari
5. Pedagogisk gruppbehandling
Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri 


Stresshantering
Maritta Reijonen, kurator
och Gunilla Björk, skötare, Affektiva mottagningen, Norra Stockholms psykiatri

 

v. 8               21 februari
6. KBT för ADHD och självhjälpsprogram
Eva Björnstjerna, leg psykolog, Norra Stockholms psykiatri 

 

v. 9               Uppehåll - ingen föreläsning

 

v. 10               6 mars

7. OCD vid ASD/autism
Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms Psykiatri

 

Hjälpmedel

Monica Rydén, leg. arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet

 

v. 11              13 mars
8. Etik, lagstiftning och samverkan
Anna Sandberg, Socionom, Alfa-projektet
Ann Lindgren, pedagog, Norra Stockholms psykiatri