Kursansvarig: Christina Arlinde

Kurslokal: Bolinders Café och Konferens, Bolinders plan 1

Tid: Tisdagar kl. 13.00 -16.30

 

 

v. 13                27 mars

1. Introduktion till kursen

Christina Arlinde, kursansvarig, och Susanne Bejerot, psykiater

 

Missbruk och beroende; begrepp och droger

Åsa Magnusson, psykiater, Med Dr, EWA-mottagningen Beroendecentrum Stockholm, Rosenlunds mödravårdsteam

 

v. 14                3 april

2. Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk och beroende

Tom Palmstierna, psykiater, docent, sektionschef Akutsektionen Beroendecentrum Stockholm

 

v. 15                Påskuppehåll - ingen föreläsning

 

v. 16                17 april

3. Samverkan och nätverkan vid missbruk och beroende

Catarina Norman, socionom, kurs- och handledare vid Linnéuniversitetet, Beroendecentrum Stockholm

 

Konfliktsituationer i mötet med klienten

Alexander Tilly, leg psykolog, specialiserad på handledning och utbildning om konflikter, hot och våld

 

v. 17                24 april

4. Ansvarsområden, uppdrag, lagstiftning - missbruk och beroende

Jonas Reinholdsson, jurist och diplomerad omvärldsanalytiker med inriktning på offentlig sektor, KommunLex

 

v. 19                8 maj

5. Missbruk och beroende bland unga

Anders Tengström, docent, leg psykolog, chef för FORUM - Forskningscentrum för psykosocial hälsa

 

Boendestöd hos missbrukare

Arja Wadeskog, projektledare för Boendestöd till tunga missbrukare, Socialpsykiatriska enheten, Sollentuna

 

v. 20                15 maj

6. Behandling vid missbruk och beroende

Anders Hammarberg, leg psykoterapeut, Med Dr, mottagningen Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm

 

Hemlöshet och missbruk

Susanne Björklund, sektionschef, Boende- och Resursteamet, Enheten för hemlösa, Stockholms Stad

 

v. 21                22 maj

7. Introduktion till Motiverande Samtal (MI) vid missbruk och beroende, Återfallsprevention

Karin Eskesen, sjuksköterska och kognitiv terapeut, Capio Maria

 

v. 22                29 maj

8. Kriminalvården och missbrukare

Fabrounia Malki, socionom, frivårdsinspektör, Kriminalvården Stockholm Frivård

 

Arbete med barn till missbrukare

Ulf Zetterman, KBT-terapeut, konsulent på Vändpunkten, Ersta Diakoni

 

Avslutning av kursen