Bakgrund
En rad olika metoder har utvecklats för att underlätta för de professionella att identifiera och behandla/motivera sina klienter. Vissa metoder är validerade för särskilda målgrupper men inte andra, men ändå används de för en rad olika målgrupper. Andra metoder är populära men saknar vetenskapligt stöd. Avsikten med denna kurs är att informera deltagarna om vilka metoder som har en vetenskaplig grund, och för vilka målgrupper detta är giltigt, samt ge en insikt i hur metoderna utövas och för och nackdelar när de används utanför "kartan". "Nya" terapiformer som t.ex. Nidoterapi som har fokus på patientens omgivning, kommer att presenteras, vilket på sikt möjliggör dess introduktion i Sverige.

 

Kursbeskrivning
Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar. Den har ett tydligt klientperspektiv.

 

Målsättning med kursen
Efter avslutad kurs skall varje deltagare tillägnat sig:
• Kunskap om metoder som används för psykiatriska målgrupper
• Kunskap om vilka metoder som är vetenskapligt utprövade för vilka målgrupper
• Ökad förståelse för hur metoden kan brukas och missbrukas
• Träning i att tillämpa samtalsmetoder som MI
• Orientering i KBT
• Orientering i vad det innebär att arbeta som nidoterapeut