Kursansvarig: Ann Lindgren

 

ONSDAG 15 AUGUSTI

 

08.30 – 11.45 Psykiska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar
Susanne Bejerot, psykiater och leg. terapeut, Norra Stockholms psykiatri

 

11.45 – 13.15 Lunch på egen hand

 

13.15 - 15.30 Om mobbning och kränkning - barn och ungdomar i riskzonen
Susanne Bejerot, psykiater och leg. terapeut, Norra Stockholms psykiatri

 

15.30 – 16.15 Att informera om funktionsnedsättningar
Lars-Erik Spathon, förälder med "inifrånperspektiv"

 

 

ONSDAG 26 SEPTEMBER


17.30 – 20.30 Motoriska svårigheter och dyslexi
Ingrid Lind, specialpedagog, Stockholm

 

 

ONSDAG 24 OKTOBER

17.30 – 20.30 En inkluderande skola

Inger Nilsson, universitetsadjunkt i specialpedagogik, läromedelsförfattare

 

 

MÅNDAG 29 OKTOBER

 

08.30 – 11.45 Stress och problemskapande beteende
Helene Tranqvist, spec. pedagog, Pedagogiskt Perspektiv


11.45 – 13.15 lunch på egen hand

 

13.15 – 16. 00 Stress och problemskapande beteende
Helene Tranqvist, spec. pedagog, Pedagogiskt Perspektiv


 

TISDAG 30 OKTOBER

08.30 – 11.45 Bemötande och åtgärder för elever med inlärningssvårigheter  

Ingrid Lind, specialpedagog, Stockholm

 

11.45 – 13.15 Lunch på egen hand

 

13.15 – 16.00 Färdigheter i dagens skola

Ann Lindgren, pedagog, KOGNUS