Efter fullföljd kurs får du ett kursintyg om deltagande förutsatt att du har godkänd närvaro (högst två halvdagspass). Om detta ej uppfylls kan du inte få något intyg om deltagande på kursen.