Ojämna förmågor - Stöd i vardagen (gemensam modul A)

23 augusti – 27 september (6 tillfällen)

Måndagar: 08.30-12.00 eller 13.00-16.30 

Max 100 deltagare/kurs 
Kursansvarig: Anna Sjölund


v. 34               23 augusti

1. Introduktion till kursen- Hur påverkas livet vid ojämna förmågor

Anna Sjölund, utvecklingsledare, Vårbergets behandlingshem 


v. 35               30 augusti 

2. Motiverande Samtal

Mona Göransson, leg. barnmorska, med. dr. och kognitiv terapeut

 
v. 36               6 september

3. Hjälpmedel och strategier- Så här kan du göra!

Anya Lindqvist, leg arbetsterapeut och 

Anna Sjölund , utvecklingsledare, Vårbergets behandlingshem

 

Vardagsstrategier

Jenny Ström, IT-pedagog, hjälpmedelskonsulent

 
v. 37               13 september

4. Inifrånperspektiv och närståendeperspektiv 

Representanter från IFS Steg för steg

Lars-Erik Spathon 


v. 38               20 september

5. Att anpassa arbetssituationen 

Kurt Lindblom-Andersson, handledare Värmdö kommun 


v. 39               27 september

6. Hantverkskunnandet- Att arbeta med sig själv som verktyg 

Gunilla Gerland, författare och handledare, Pavus Utbildning

 


Depression, ångest och OCD

6 oktober – 24 november (8 tillfällen) 

Onsdagar kl.13.00-16.30 

Max 50 deltagare
Kursansvarig: Susanne Bejerot


v. 40               6 oktober 

1. Ångest och depression, social fobi & paniksyndrom 

Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri


v. 41                13 oktober 

2. Tvångssyndrom/OCD

Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri 

och representanter från Svenska OCD-förbundet Ananke 


v. 42               20 oktober 

3. KBT metoder vid OCD och paniksyndrom 

Gunilla Antonsson, leg psykolog och psykoterapeut,Beteendeanalysgruppen 


v. 43                27 oktober 

4. Permanent funktionsnedsättning som följd av affektiv sjukdom 

Christina Spjut, psykiatriker, Affektiva mottagningen, Norra Stockholms psykiatri 


v. 44                3 november 

5. Mindfulness

Karin Ovefelt, leg psykolog, handledare i kognitiv beteendeterapi 


v. 45                10 november 

6. Emotionell instabil personlighetsstörning I

Anna Kåver, leg psykolog och leg psykoterapeut, handledare i kognitiv beteendeterapi 


v. 46                17 november 

7. Ätstörningar – för mycket eller för lite

Caroline Björck, leg psykolog, med dr., forskningsledare, SiS 


v. 47                24 november 

8. Emotionell instabil personlighetsstörning II

Karin Ovefelt, leg psykolog, handledare i kognitiv beteendeterapi

 


Problemskapande beteenden och dess konsekvenser (gemensam modul B)

29 november – 20 december (4 tillfällen) 

Måndagar: 08.30-12.00 eller 13.00-16.30 

Max 100 deltagare/kurs
Kursansvarig: Ann Lindgren 


v. 48               29 november

1. Problemskapande beteende

Gunilla Gerland, författare och handledare, Pavus Utbildning 

 
v. 49               6 december OBS! Lokalbyte! Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan 46, se högst upp på sidan!

 

2. Att möta aggressivitet och våld inom sluten psykiatrisk vård

Mika Hellström, chefssjuksköterska, avd 25, Norra Stockholms psykiatri


Nidoterapi

Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri 


v. 50               13 december, OBS! Lokalbyte! Vårdvägen 3, St Görans sjukhus.

3. Nätverkskontraktet

Laila Genzel, Föreningen Balans


Vad möjliggör ett gott liv för personer med bipolär sjukdom Närståendes situation

Marie Rusner, doktorand på institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås


v. 51               20 december

4. Anhörigperspektivet och avslutning av kursen

Suzanne Osten, dramatiker och regissör

Ann Lindgren, pedagog, Norra Stockholms psykiatri