Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig: 

- Ökad förståelse för klientens problem och behov 

- Kunskap om autism och utvecklingsstörning samt eventuell tilläggsproblematik 

- Ökad kunskap om utvärderade metoder och arbetssätt för att bättre stötta patienter/klienter t ex. kunskap om tydliggörande  pedagogik och beteendeinriktade interventioner 

- Kunskap om olika parters ansvarsområden och uppdrag

- Redskap som möjliggör god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer

 

För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du har högst 4 frånvarotillfällen under hösten av totalt 18 tillfällen.

För att få ett diplom där det framgår att du har tillgodogjort dig kursens innehåll krävs godkänt resultat på ett skriftligt kunskapsprov samt att du lämnar in en problemformulering enligt anvisningar.