- En utbildning i Case Management

 

Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig: 

- Kunskap om schizofreni och andra psykossjukdomar 

- Kunskap om kognitiva funktionsnedsättningar och beroende 

- Ökad förståelse för patientens/klientens behov och situationen för anhöriga 

- Ökad kunskap om utvärderade behandlingsalternativ, metoder och arbetssätt för att bättre stötta patienten/klienten 

- Kunskap om case management - Hur man coachar en person med schizofreni 

- Kunskap om olika parters ansvarsområden och uppdrag samt lagstiftning t ex. LSS, SoL, LPT och LRV 

- Redskap som möjliggör god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer

Samt 

- Bli den person på en arbetsplats som kan vägleda och stötta arbetskamrater i det fortsatta arbetet.

 

För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du har högst 4 frånvarotillfällen under hösten av totalt 18 tillfällen.

För att du även ska få ett diplom där det framkommer att du tillgodogjort dig kunskap krävs godkänt på ett skriftligt kunskapsprov samt att du lämnar in en problemformulering enligt anvisningar. Du måste också fullgöra de arbetsuppgifter som delas ut i samband med handledningen.