Ojämna förmågor - Stöd i vardagen (gemensam modul A)

23 augusti – 27 september (6 tillfällen)

Måndagar: 08.30-12.00 eller 13.00-16.30 

Max 100 deltagare/kurs 
Kursansvarig: Anna Sjölund


v. 34               23 augusti

1. Introduktion till kursen- Hur påverkas livet vid ojämna förmågor

Anna Sjölund, utvecklingsledare, Vårbergets behandlingshem 


v. 35               30 augusti 

2. Motiverande Samtal

Mona Göransson, leg. barnmorska, med. dr. och kognitiv terapeut

 
v. 36               6 september

3. Hjälpmedel och strategier- Så här kan du göra!

Anya Lindqvist, leg arbetsterapeut och 

Anna Sjölund , utvecklingsledare, Vårbergets behandlingshem

 

Vardagsstrategier

Jenny Ström, IT-pedagog, hjälpmedelskonsulent

 
v. 37               13 september

4. Inifrånperspektiv och närståendeperspektiv 

Representanter från IFS Steg för steg

Lars-Erik Spathon 


v. 38               20 september

5. Att anpassa arbetssituationen 

Kurt Lindblom-Andersson, handledare Värmdö kommun 


v. 39               27 september

6. Hantverkskunnandet- Att arbeta med sig själv som verktyg 

Gunilla Gerland, författare och handledare, Pavus Utbildning


Missbruk och beroende

8 oktober – 26 november (8 tillfällen) 

Fredagar 08.30-12.00 

Max 50 deltagare
Kursansvarig: Christina Arlinde


v. 40               8 oktober 

Missbruk, politik, förekomst och samhälle, hur ser det ut? 

Kristina Hillgren, leg. psykolog, projektledare Baslinjestudien, KI/Maria Beroendecentrum 

 

Presentation av patient- och intresseföreningar 

Christina Arlinde, kursledare 

 

v. 41               15 oktober 

Missbruk och beroende; begrepp, droger och behandling 

Åsa Magnusson, psykiater, Familjesociala mottagningen, Beroendecentrum Stockholm 


v. 42               22 oktober 

Flera diagnoser, Case Management, samverkan och nätverkan

Catarina Norman, socionom, Beroendecentrum Stockholm 


v. 43               29 oktober 

Inifrånperspektiv - Utifrån klientens egna erfarenheter

Information om ansvarsområden, uppdrag samt lagstiftning. 

Christina Arlinde, kursledare 


v. 44               5 november

Tema: Huvudet i sanden - att våga se allt ifrån hemlöshet till misär: 

Hemlöshet och missbruk 

Barbara Nowakowski, sektionschef,

Mansteam 3, Enheten för hemlösa, Stockholms Stad

Susanne Björklund, bitr. sektionschef, 

Boende och Resursteamet, Enheten för hemlösa, Stockholms Stad 

 

Arbete med barn och anhöriga till missbrukare 

Ulf Zetterman, KBT-terapeut, konsulent på Vändpunkten, Ersta Diakoni 


v. 45               12 november 

Introduktion till Motiverande Samtal (MI) med missbrukare 

Lars Forsberg, leg psykolog, Med. Dr., Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet 


v. 46               19 november 

Missbruk bland unga + Spelberoende och andra problematiska beroenden

Anders Tengström, leg psykolog, Med. Dr, forskningschef Maria Ungdom

projektledare för Spelberoendeenheten, Maria Ungdom

 
v. 47               26 november 

Samsjuklighet vid missbruk

Jaan Ruusa, överläkare, med. dr., Beroendecentrum Stockholm


Frivårdens arbete med kriminella missbrukare

Fabrounia Malki, socionom, frivårdsinspektör, Kriminalvården Stockholm Frivård

 

Kursledaren avslutar kursen

Skriftligt prov, ca 30 minuter (frivilligt)

 


Problemskapande beteenden och dess konsekvenser (gemensam modul B)

29 november – 20 december (4 tillfällen) 

Måndagar: 08.30-12.00 eller 13.00-16.30 

Max 100 deltagare/kurs
Kursansvarig: Ann Lindgren 


v. 48               29 november

1. Problemskapande beteende

Gunilla Gerland, författare och handledare, Pavus Utbildning 

 
v. 49               6 december OBS! Lokalbyte! Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan 46, se högst upp på sidan!

 

2. Att möta aggressivitet och våld inom sluten psykiatrisk vård

Mika Hellström, chefssjuksköterska, avd 25, Norra Stockholms psykiatri


Nidoterapi

Susanne Bejerot, psykiater och leg psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri 


v. 50               13 december, OBS! Lokalbyte! Vårdvägen 3, St Görans sjukhus.

3. Nätverkskontraktet

Laila Genzel, Föreningen Balans


Vad möjliggör ett gott liv för personer med bipolär sjukdom Närståendes situation

Marie Rusner, doktorand på institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås


v. 51               20 december

4. Anhörigperspektivet och avslutning av kursen

Suzanne Osten, dramatiker och regissör

Ann Lindgren, pedagog, Norra Stockholms psykiatri