Vem får delta i utbildningen?

KogNUS vänder sig till anställda inom såväl privat som offentlig regi. Vi vänder oss i första hand till arbetskonsulenter, handläggare, matchare, coacher, vägledare och SIUS-konulenter som har till uppgift att hjälpa en person till arbete/sysselsättning eller praktik inom såväl kommunal verksamhet som Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Vidare socialsekreterare och chefer inom kommunernas socialpsykiatri.


Vi välkomnar även intresserade boendestödjare.

 

Observera att allt deltagande i KogNUS är avgiftsfritt!


Antal deltagare: 35-50