Ojämna förmågor – stöd i vardagen (gemensam modul A) 

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och har ett tydligt klientperspektiv. Olika former av stöd och insatser i vardag och arbetsliv är förutsättningen för att en person med exekutiva svårigheter, t ex. att planera och organisera, kan uppleva en fungerande vardag. Denna modul presenterar praktiska exempel och konkreta tips på hur du kan hjälpa en person med funktionsnedsättning till en bättre fungerande vardagssituation och arbetsliv.

 

Att coacha till arbete 

Bakgrund

Gruppen med aktivitetsersättning har ökat lavinartat de senaste åren trots att man inte kunnat upptäcka någon motsvarande förändring i befolkningens sjuklighet. 2008 erhöll 24000 unga personer aktivitetsersättning (främst personer med ADHD och Aspergers syndrom). I SOU-rapporten 2008:102 beskriver man att aktivitetsstödet ger en inlåsningseffekt eftersom aktiviteter som skulle gynna dessa unga inte ges. Samtidigt pågår en utförsäkring av långtidssjukskrivna. En del av dessa sjukförsäkrade behöver en annan stöttning än den som traditionellt ges av försäkringskassa, kommun och arbetsförmedling. Supported employement är en väldokumenterad metod att hjälpa personer med särskilda behov ut i arbetslivet men för att personalen skall kunna använda metoden krävs kunskap om klientens svårigheter och resurser. 


Innehåll

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och har ett tydligt klientperspektiv. Följande områden avhandlas: Hur funktionsnedsättningen/sjukdomen tar sig uttryck; Hur man bemöter klienter med olika problem/funktionsnedsättningar på ett värdigt sätt; Kartläggning av en persons resurser och svårigheter, individualiserad hjälp mot ett arbete/sysselsättning/studier, coachning och validering av arbetsplatsen.