Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig: 

- Kunskap om kognitiva funktionsnedsättningar 

- Ökad förståelse för klientens behov och kommunikationssätt 

- Kunskap om hur man kartlägger en persons resurser 

- Individualiserat stöd mot ett arbete/meningsfull sysselsättning 

- Att sälja in en person på arbetsplatsen 

- Coachning av klienten på arbetsplatsen 

- Validering av arbetsplatsen 

- Redskap som möjliggör god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer

 

För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du har högst 3 frånvarotillfällen under hösten av totalt 13 tillfällen.

För att få ett diplom där det framgår att du har tillgodogjort dig kursens innehåll krävs godkänt resultat på ett skriftligt kunskapsprov samt att du lämnar in en problemformulering enligt anvisningar.