Kursansvarig: Ann Lindgren

Kurslokal: Kungsholmens gymnasium, hantverkargatan 67-69, T-station; Rådhuset

 

Måndag 31 oktober

 

kl 08.30 – 11.00

Psykiska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar

Om mobbning och kränkning - barn och ungdomar i riskzonen
Susanne Bejerot, psykiater och leg. terapeut, Norra Stockholms psykiatri

 

kl 11.00 – 12.00

Att etablera en relation
Ann Lindgren, pedagog, Norra Stockholms psykiatri

 

13.00 – 16.30

Motorik och kommunikation – svårigheter och möjligheter
Kent Hedevåg, gymnastiklärare, Kungälvs motorik

 

 

Tisdag 1 november

 

kl. 08.30 – 12.00
Stress och stresshantering

Helene Tranqvist, spec. pedagog, Pedagogiskt Perspektiv
 

kl. 13.00 – 16.30

Om problemskapande beteende

Helene Tranqvist, spec. pedagog, Pedagogiskt Perspektiv

 

 

Onsdag 2 november

 

kl. 08.30 – 12.00
Att anpassa och organisera skoldagen utifrån elevens förutsättningar och behov
genom att göra skoltid, raster, uppgifter, arbetsplats och material överblickbart
Maud Riesten, specialpedagog, tidigare samordnare i VITS-teamet, Enköping

 

kl. 13.00 – 16.30
Bemötande och förhållningssätt
- Belöningssystem, sociala berättelser/seriesamtal, strategier, tillvaratagande av elevens egen motivation
- Samarbete mellan hem och skola
Maud Riesten, specialpedagog, tidigare samordnare i VITS-teamet, Enköping

 

 

Torsdag 3 november

 

kl. 08.30 – 12.00
Motoriska svårigheter och dyslexi
- Om bemötande och åtgärder för elever med inlärningssvårigheter
Ingrid Lind, specialpedagog, Stockholm

 

kl. 13.00 – 14.00
Att informera om funktionsnedsättningar till personal, föräldrar och elever
Lars-Erik Spathon, förälder med "inifrånperspektiv"

 

kl. 14.00 – 16.30 

Hur kan man förebygga och förhindra mobbning?
Kerstin Måhlberg, specialpedagog och rektor och Maud Sjöblom, specialpedagog och handledare, Lösningsinriktad pedagogik SFE