9 januari

1. Inledning; syfte med kursen samt

- Vad är psykiskt funktionshinder/ohälsa?

- Vad är psykiatri och diagnoser?

Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut

 

16 januari

2. Autismspektrumtillstånd

Susanne Bejerot, psykiatriker och Hanna Danmo med "inifrånperspektiv"

 

23 januari

 3. ADHD

Susanne Bejerot och Petra Matha med "inifrånperspektiv"

 

30 januari

4. Stresshantering

Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv

 

6 februari

5. Vardagsstöd

Anna Sjölund, handledare. Medverkande med inifrånperspektiv i diktform; Anna Planting-Gyllenbåga

 

13 februari

6. Hälsa, solljus och depression

Mats Humble, psykiatriker

 

20 februari

7. Utvecklingsstörning

Karin Franklin, allmänläkare, VUB-teamet

 

5 mars

8. Psykos och bipolär sjukdom

Mats Humble, psykiatriker och Solveig Johansson med "inifrånperspektiv"

 

12 mars

9. Kognitiva funktionsnedsättningar vid psykossjukdom

Lennart Lundin, leg. psykolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 

19 mars

10. Tvångssyndrom och Tourettes syndrom

Susanne Bejerot, psykiatriker och person med "inifrånperspektiv"

 

26 mars

11. Socialt företagande

Kurt Lindblom-Andersson, Värmdö kommun och Fredrik Hedlund med "inifrånperspektiv"

 

Hjälpmedel

Monica Rydén, leg. arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet

 

2 april

12. Ett lösningsfokuserat arbetssätt OBS! Ändring av föreläsare pga förhinder

Kerstin Måhlberg, specialpedagog och rektor
och Maud Sjöblom, specialpedagog och handledare, Lösningsinriktad pedagogik SFE

 

v. 15 Påskuppehåll - ingen föreläsning denna vecka

 

16 april

13. KBT

Susanne Birgergård-Pelling, leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut, Lenagården Eken care Uppsala

 

23 april

14. Beroende och utslagning

Karin Hyland, psykiater, Pelarbackens mottagning för hemlösa, samt person med inifrånperspektiv

 

7 maj

15. Beteendestörning

Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv

 

14 maj

16. Självskattningar och strukturerade kliniska bedömningar som komplement till dialogen med patienten - en sällsynt men fruktbar kombination

Sten Levander, prof. emeritus i allmänpsykiatri och i rättspsykiatri, klinisk specialist

 

21 maj

17. LSS och SoL, vilken lagstiftning gäller för vilken problematik?

Riitta-Leena Karlsson, funktionshindersombudsman i Stockholms stad

 

Ett transkulturellt perspektiv på psykisk sjukdom/funktionshinder

Sofie Bäärnhielm, psykiatriker, Transkulturellt centrum, SLSO

 

28 maj

18. Effektiv samverkan; vad kan man göra och hur?

Ann Lindgren, pedagog

Avslutning av kursen