Tisdagar kl 8.30 - 12.00 (OBS! Dock är kurstillfälle 1 en måndag samma vecka som kurstillfälle 2, se nedan)

 

v. 34           20 augusti (OBS! måndag, samma vecka som kurstillfälle 2)
1. Inledning; syfte med kursen samt
- Vad är psykiskt funktionshinder/ohälsa?
- Vad är psykiatri och diagnoser?
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

 

v. 34           21 augusti

2. Autismspektrumtillstånd
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, och Hanna Danmo med "inifrånperspektiv"

 

v. 35           28 augusti

3. ADHD
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, och Petra Matha med "inifrånperspektiv"

 

v. 36           4 september
4. Hälsa, solljus och depression
Mats Humble, psykiatriker, Örebro

 

v. 37          11 september
5. Vardagsstöd
Anna Sjölund, handledare. Medverkande med inifrånperspektiv i diktform; Anna Planting-Gyllenbåga

v. 38          18 september
6. Stresshantering
Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv


v. 39           25 september
7. Utvecklingsstörning
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri

 

Nidohandledning och kollegiehandledning

Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, och Ann Lindgren, pedagog, Norra Stockholms psykiatri

 

v. 40           2 oktober
8. Psykos och bipolär sjukdom
Mats Humble, psykiatriker, och Solveig Johansson med "inifrånperspektiv"

v. 41           9 oktober
9. Kognitiva funktionsnedsättningar vid psykossjukdom
Lennart Lundin, leg. psykolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 

v. 42           16 oktober
10. Tvångssyndrom och Tourettes syndrom
Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut, och person med "inifrånperspektiv"

v. 43           23 oktober
11. Socialt företagande
Kurt Lindblom-Andersson, Värmdö kommun, och Fredrik Hedlund med "inifrånperspektiv"

 

Hjälpmedel
Monica Rydén, leg. arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet

 

v. 44           Uppehåll - inget kurstillfälle denna vecka


v. 45           6 november
12. Ett lösningsfokuserat arbetssätt
Gunilla Gerland, författare och handledare

v. 46           13 november
13. KBT
Karin Ovefeldt, psykolog och psykoterapeut, Beteendekompetens

v. 47           20 november
14. Beroende och utslagning
Karin Hyland, psykiatriker, Stockholm

 

v. 48           27 november
15. Beteendestörning
Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv

v. 49           4 december
16. Självskattningar och strukturerade kliniska bedömningar som komplement till dialogen med patienten - en sällsynt men fruktbar kombination
Sten Levander, professor emeritus i allmänpsykiatri och i rättspsykiatri, klinisk specialist

 

v. 50           11 december
17. LSS och SoL, vilken lagstiftning gäller för vilken problematik?
Riitta-Leena Karlsson, funktionshindersombudsman i Stockholms stad

 

Ett transkulturellt perspektiv på psykisk sjukdom/funktionshinder - Filmvisning samt föreläsning
Inga-Lill Engelmark Schönning, leg sjuksköterska, Transkulturellt centrum, SLSO

 

v. 51           18 december
18. Effektiv samverkan; vad kan man göra och hur?
Ann Lindgren, pedagog, och Patrik Lindberg med "inifrånperspektiv"

 

Avslutning av kursen