25 januari

1. Inledning; syfte med kursen samt

- Vad är psykiskt funktionshinder/ohälsa?

- Vad är psykiatri och diagnoser?

Susanne Bejerot, psykiatriker och psykoterapeut

 

1 februari

2. Autismspektrumtillstånd

Susanne Bejerot, psykiatriker och Hanna Danmo med "inifrånperspektiv"

 

8 februari    

3. ADHD

Susanne Bejerot och person med "inifrånperspektiv"

 

15 februari

4. Stresshantering

Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv

 

22 februari

5. Vardagsstöd

Anna Sjölund, Utvecklingsledare, Vårbergets behandlingshem

    

1 mars

6. Hälsa, solljus och depression                     

Mats Humble, psykiatriker, Akademiska sjukhuset, Uppsala                 

    

8 mars                                                      

7. Utvecklingsstörning

Karin Franklin, allmänläkare, VUB-teamet

 

15 mars

8. Psykos och bipolär sjukdom

Mats Humble, psykiatriker och Solveig Johansson med "inifrånperspektiv"

                                           

22 mars

9. Kognitiva funktionsnedsättningar vid psykossjukdom

Lennart Lundin, leg. psykolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 

29 mars    

10. Ett lösningsfokuserat arbetssätt

Gunilla Gerland, författare och handledare

                          

5 april

11. Socialt företagande

Kurt Lindblom-Andersson, Värmdö kommun och Fredrik Hedlund med "inifrånperspektiv"

 

 

Hjälpmedel

Monica Rydén, leg. arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet

 

12 april         

12.   Tvångssyndrom och Tourettes syndrom

Susanne Bejerot, psykiatriker, docent och Olle Åsard med egen erfarenhet

                                                

19 april  

13. KBT

Gunilla Antonsson, psykolog och psykoterapeut, Beteendeanalysgruppen

                                           

3 maj           

14. Beroende och utslagning

Jaan Ruusa, psykiatriker, med. dr., Beroendecentrum Stockholm

 

10 maj               

15. Beteendestörning

 Helene Tranqvist, pedagog, Pedagogiskt perspektiv

    

17 maj – OBS! Lokalbyte, Ingenjörshuset Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46

16. Etik och förhållningssätt

Susanne Bejerot, psykiatriker och Gunilla Gerland, författare och handledare

 

24 maj

17. LSS och SoL, vilken lagstiftning gäller för vilken problematik?

Riitta-Leena Karlsson, funktionshindersombudsman i Stockholms stad

 

Ett transkulturellt perspektiv på psykisk sjukdom/funktionshinder

Victoria Corbo, psykolog och Batja Håkansson, psykiatriker, Transkulturellt centrum, SLSO

 

31 maj

18.   Effektiv samverkan; vad kan man göra och hur?

Ann Lindgren, pedagog

Avslutning av kursen