KURSEN ÄR FULLTECKNAD OCH DET GÅR INTE LÄNGRE ATT ANMÄLA SIG

 

KURSEN GES AV CONSENSIO MED KOGNUS SOM UTBILDNINGSLEVERANTÖR 

 

KOGNUS kollegial ärendehandledning (KKÄ) HT 13

-  För dig som vill handleda andra

 

Läs om kursen på Consensios hemsida HÄR

 

Syfte med kursen: att lära sig arbetssätt och metoder för att stötta personal med samma yrkesbakgrund som man själv (dock ej egna kollegor) med olika problem i klientärenden.

 

Målsättning:

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna;

 

Arbeta med en arbetsgrupp genom att:

-          skapa allians med gruppen genom acceptans, validering och respekt

-          kunna vara tydlig i sin kommunikation dvs. kunna lyfta viktiga frågor även om dessa kan förefalla obekväma

-          kunna vidmakthålla fokus för uppdraget och begränsa på ett respektfullt sätt.

-          få personalen att genomföra lösningen/interventionen och kunna reflektera över insatserna

 

Fokusera på klients problem genom att:

-          hjälpa personalen att förstå den uppkomna situationen, svårigheterna den medför och för vem/vilka problemet är ett problem

-          hjälpa personalen att formulera ett problem genom noggrann analys

-          utifrån problemanalysen, hjälpa personalen att hitta en gemensam lösning/intervention

-          stötta i interventionen

-          hjälpa till att utvärdera interventionen

-          vid behov länka till specialisthandledning/psykiatri

 

Omfattning:

Lärarledd undervisning: Två halvdagar i veckan (38 tillfällen, se nedan).

Egen handledning: handledningstid (3 ärenden om vardera 3-5 tillfällen)

Tid till deltagande i annan deltagares handledning (medlyssning).

Egen instudering av litteratur

 

Examination: löpande

 

Plats: KOGNUS lokaler, S:t Göransgatan 126, t-bana: Stadshagen

 

Målgrupp/ansökningskrav: minst 5-årig erfarenhet från yrket. Det är meriterande att ha genomgått KOGNUS Baskurs i psykiatri samt KOGNUS fördjupningskurser. Intagning sker via intervju. Vi ser gärna att boendestödjare, personal på Af och Fk samt pedagoger deltar.

 

Ansökan: Kursen är fulltecknad

 

Voices

 

Schema Kognus Kollegiehandledarutbildning KOGNUS: 

 

Kollegiehandl_HT13

 

 

Lästips:

S. Bejerot, A. Sjölund Boendestödsboken - Vuxna med autismspektrumtillstånd

B. Hejlskov Elvén, Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Studentlitteratur 2009 eller

B. Hejlskov Elvén, H. Beier, Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet, Studentlitteratur 2012

G. Gerland, Arbeta med Aspergers syndrom - Hantverket och den professionalle rollen, Pavus 2010

L. Lundin (red), Psykiska funktionshinder - Stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar, Studentlitteratur, 2012