illu2

 

consensiopink

                                       

Vill du ha avgiftsfri fortbildning?

 

Mellan 2009 – 2012 har KOGNUS med medel från Socialstyrelsen utbildat flera tusen yrkesverksamma i Stockholms län om psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Projekttiden lider nu mot sitt slut men KOGNUS kommer även i fortsättningen att kunna erbjuda avgiftsfria kurser genom EU-projektet Consensio. Mer om kurserna finner du antingen på Consensios hemsida eller i menyn under rubriken Kursutbud - Våren 2013 - Consensio

 

Den 14 januari 2013 startar KOGNUS Baskurs i psykiatri

Kursen består av 18 halvdagar och varvar de senaste rönen om hjärnan och dess uttrycksformer med kunskap om de omgivningsfaktorer som stöttar en individ och reducerar problem och stress.

 

Under våren ges KOGNUS fördjupningskurser à 4 heldagar inom områdena

- ADHD och autismspektrumtillstånd

- Depression, ångest och OCD

- Dubbeldiagnoser; funktionsnedsättning och missbruk/beroende

- Utvecklingsstörning, autism och schizofreni

 

Så här anmäler du dig

 

 Riktig banner

Du anmäler dig via Consensios utbildningsportal som du även når via en direktlänk i menyn här till vänster "Anmälan - direktlänk till Consensios utbildningsportal"

 

Consensio är ett nystartat projekt för kompetensutveckling inom området funktionshinder. Projektet drivs av Försäkringskassan i samarbete med flera aktörer med medel från Europeiska socialfonden. Cirka 6 800 medarbetare från olika delar av välfärdssystemet i Stockholms län ska delta i utbildningarna. Målgruppen är medarbetare hos de samarbetande aktörerna, skolan samt privata aktörer i samarbetande kommuner. Du hittar mer information och kontaktuppgifter på Consensios hemsida. Från och med vårterminen 2013 tar Consensio över administrationen kring kurserna. Anmälan och kontakt sker via Consensio.