Tips på bra böcker:


Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet - om annorlunda barn 

Av Bo Hejlskov Elvén, Hanne Veje och Henning Beier. Studentlitteratur, 2012, ISBN:9789144079783

 

Arbeta med Aspergers syndrom: hantverket och den professionella rollen 
Av Gunilla Gerland. Pavus Utbildning, 2010, ISBN: 9789197666039

 

Vardagsstöd för personer med autismspektrumtillstånd och andra kognitiva funktionsnedsättningar. Ett underlag för kartläggning av stödbehov 

Av Anna Sjölund. Pedagogiskt Perspektiv, 2010, ISBN 9789163335938

 

Boendestödsboken 

Av Anna Sjölund och Susanne Bejerot. Riksföreningen Autism, 2009, ISBN 9789197660631

 

Vilse i skolan: hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt 

Av Ross W Greene, övers. Silvia Klenz Jönsson. Studentlitteratur, 2011, ISBN: 9789144074665

 

Explosiva barn: Ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar 

Av Ross W Greene. Studentlitteratur, 2003, ISBN: 9789189091269